NRK Meny

Kritisk til hovedsykehus

De åtte kommunene i regionsamarbeidet Østre Agder aksepterer at Kristiansand blir hovedsykehuset for Sørlandet. Men de vil avgrense det til å gjelde administrasjonen for Sørlandet sykehus. Det går fram en uttalelse fra ordførerne i Arendal, Grimstad, Risør og Tvedestrand. De minner om at sykehusene skal være likeverdige, men ulike.