Kritisk til giftig steinmasse

Lillesandsordfører Arne Thomassen er kritisk til å bruke sulfidholdig steinmasser til ny gang- og sykkelsti på Kaldvell.

Ordfører i Lillesand Arne Thomassen.
Foto: Anne Torhild Nilsen

På et møte i dag ble det klart at Statens vegsvesen vil bruke den giftige steinmassen.

En rapport fra Norsk Institutt for Vannforskning har ført til usikkerhet omkring forurensingen. Men fylkesmannens miljøvernavdeling vil ikke gripe inn.

Nå skal det foretas nye undersøkelser for å finne ut om det får konsekvenser.

Thomassen er sterkt i tvil om massen bør brukes.

- I 2003 konkluderte NIVA med at sulfidholdig stein var helt uproblematisk under vann. Men når jeg nå leser rapporten, så sier NIVA noe annet, forteller Thomassen.

- Den føreløpige rapporten sier nå at det er problemer og at det lekker metaller, og det gambler ikke vi på. Vi gambler ikke med naturen. Vi vil vite dette helt sikkert, sier ordføreren.