Normal

Vil stramme inn forvaringsordning

Flere stortingsrepresentanter jobber nå med å skjerpe straff og soning for forvaringsdømte. Reglene må bli strengere, ifølge politikerne, som skjønner at folk reagerer på Viggo Kristiansens permisjon.

Flere stortingsrepresenanter fra Sørlandet jobber nå med å skjerpe straff og soning for forvaringsdømte. Reglene må bli strengere, ifølge politikerne, som skjønner at folk reagerer på Viggo Kristiansens permisjon.

SE VIDEO: Flere stortingsrepresentanter fra Sørlandet jobber nå med å skjerpe straff og soning for forvaringsdømte. Reglene må bli strengere, ifølge politikerne, som skjønner at folk reagerer på Viggo Kristiansens permisjon.

Kjell Ingolf Ropstad

KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener permisjonsreglene for forvaringsdømte må praktiseres strengere.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

NRK meldte tirsdag at barnedrapsdømte Viggo Kristiansen nylig hadde sin første permisjon uten vakter.

Permisjonen varte i fem timer, og ble tilbrakt i Sandvika i Bærum sammen med foreldrene. Det har vakt sterke reaksjoner hos flere.

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), er en av dem som i dag tar til orde for å stramme inn ordningen for forvaringsdømte.

Elektronisk fotlenke

KrF har siden i vinter jobbet med å skjerpe straff og soning for forvaringsdømte. Noe av det de jobber for er at minstetiden må endres.

– I dag er det faktisk slik at når du dømmes til forvaring, som er den strengeste straffeformen i Norge, kan du slippe ut allerede etter ti år i motsetning til 14 år som det ville vært hvis du hadde blitt dømt til 21-års vanlig fengsel. Vi ønsker å fjerne denne minstetiden slik at dommen må sones fullt ut, sier KrF-politikeren til NRK.

– Når det gjelder permisjonsreglene, så har KrF foreslått at det skal praktiseres strengere, både at det skal ta lengre tid før man kan slippe ut på prøve, men også at når man skal ut, så må det i utgangspunktet være følge eller bruk av elektronisk fotlenke slik at man har kontroll, fortsetter Ropstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Viggo Kristiansen og Baneheia

Viggo Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen (33) ble dømt for å ha voldtatt og drept de to venninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000 i Baneheia i Kristiansand. For nesten to uker siden var han ute av fengselet. (Arkivfoto).

Foto: NRK/NTB-Scanpix

Ble voldtatt og drept

Mener du at Kristiansen ikke burde ha vært ute på permisjon?

– Jeg har full tillit til at domstolene og kriminalomsorgen tar seg av sin oppgave. Vi som lovgivere på Stortinget er opptatt av hvordan reglene på prinsipielt grunnlag skal være, og der har vi tatt til orde for en strengere oppfølging enn i dag, sier Ropstad.

Jeg er fullstendig klar over at politikken slik den har vært før, at alle skal tilbake og at alle skal ha en mulighet, men vi tenker også at det finnes noen som burde være bak lås og slå for evig tid

Stortingsrepresentant for FrP, Åse Michaelsen

Viggo Kristiansen, som nå har blitt 35 år, ble sammen med kameraten Jan Helge Andersen (33) dømt for å ha voldtatt og drept de to venninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000 i Baneheia i Kristiansand.

Åse Michaelsen

FrPs Åse Michaelsen vil at forvaringsdømte skal sone full tid før man kan vurdere permisjon.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK
Kari Henriksen

Kari Henriksen i Arbeiderpartiet forstår at mange reagerer på slike alvorlige saker som Baneheia-drapene. Hun mener det er viktig å få frem at alle forvaringsdømte ikke er like.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Kristiansen ble utpekt som hovedmannen og ble dømt til lovens strengeste straff – forvaring i 21 år med en minstetid på ti år. Andersen ble dømt til fengsel i 19 år.

Etter at det ble kjent at barnedrapsmannen hadde permisjon uten vakter har blant andre pårørende reagert sterkt på lovverket. Til høsten skal reglene for forvaringsdømte behandles politisk.

– Vanskelig å takle

Åse Michaelsen, stortingsrepresentant for Frp i Vest-Agder, forstår reaksjonene.

– Det er jo en utfordring for alle på Sørlandet som har fulgt denne saken som Kristiansen har vært involvert i. Det er vanskelig å takle dette.

Det kan komme flere permisjoner i tiden framover. Dere i Frp har tidligere gått hardt ut i denne typen saker. Hva sier dere nå?

– Dette er en typisk sak hvor Frp mener at straffen burde vært strengere i utgangspunktet. Vi ønsker at man i mye større grad skal sone full tid før man i det hele tatt kan begynne å vurdere permisjon, sier Michaelsen til NRK.

Hun sier samtidig at det finnes personer som hun mener aldri bør komme tilbake i samfunnet igjen.

– Jeg er fullstendig klar over at politikken slik den har vært før, at alle skal tilbake og at alle skal ha en mulighet, men vi tenker også at det finnes noen som burde være bak lås og slå for evig tid.

Forvaringsdømte kan gå tøffere tider i møte

Dere har makten i dette konkrete tilfellet. Hva kommer dere til å gjøre?

– Nå ligger denne saken fra KrF til behandling, men dette er jo saker som Frp har snakket om både på inn- og utpust tidligere om at vi må gjøre noe med. Vi ønsker å ha mye større fokus på ofrene.

FrP legger nå fram en 28-punkts plan for Stortinget, som gjelder ofrenes rettigheter, pårørendes rettigheter, det gjelder permisjon, varslingsplikt og informasjon om hvor den enkelte kriminelle skal få lov til å bo:

– Det skal ikke være sånn at du møter vedkommende på butikken hver dag.

Betyr dette at Kristiansen og andre forvaringsdømte går tøffere tider i møte?

– Ja, det håper jeg, og vi skal sørge for at den kriminelle faktisk står til ansvar for det han har gjort, sier Michaelsen.

– Alle forvaringsdømte er ikke like

Kari Henriksen (Ap) er medlem av justiskomiteen og forstår at folk reagerer i alvorlige saker som Baneheia-drapene.

Hva tenker du om Kristiansens permisjon?

– Jeg tenker at det selvfølgelig er en stor utfordring for de pårørende. Jeg tror ikke noen av oss kan forestille oss de følelsene de har og det de har vært utsatt for. Det er en ufattelig tragedie og det gjør at jeg i hvert fall kan forstå reaksjonene deres på at de som har utført så alvorlige handlinger kommer ut i samfunnet igjen, sier Henriksen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard er redd for at Viggo Kristiansen skal begå flere forbrytelser når han nå har begynt å få permisjoner

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Hva tenker du om forslaget til innskjerping av reglene?

– For Arbeiderpartiet er det viktig at vi får en politikk som kombinerer innbyggernes behov for trygghet med det sivile samfunnets behov for å ha en human kriminalomsorg. Vi mener at vi vet ikke godt nok bakgrunnen til alle forvaringsdømte. Alle forvaringsdømte er ikke like. De er dømt for forskjellige forhold, sier Henriksen og fortsetter:

Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin mener hverken de etterlatte eller samfunnet har noe å frykte når drapsdømte Viggo Kristiansen er ute på permisjon.

Foto: Ole Andreas B¿ / NRK

– Vi vil gå inn og vurdere nøye hvordan vi kan gjøre rehabiliteringen bedre og mer treffsikker fordi de forvaringsdømte også er forskjellige personer med ulike behov.

– Samfunnet har ingenting å frykte

Viggo Kristiansen soner sin dom på 21 års forvaring på Ila, der han de siste årene har tatt utdannelse som sveiser.

Ada Sofie Austegard, som er mor til en av de to jentene som ble voldtatt og drept i tur- og skogsområdet Baneheia 19. mai 2000, er redd for at Viggo Kristiansen skal begå flere forbrytelser når han nå har begynt å få permisjoner.

– Han har jo fått lovens strengeste straff. Jeg skulle ønske at det var livslang straff for en slik kriminell handling. Men det er det ikke i Norge, og vi må forholde oss til det. Jeg synes det er en belastning å vite at han skal ut, med tanke på det som kom fra i rettssaken i forhold til fare for gjentakelse, sa Austegard til NRK tirsdag.

– Jeg er redd for at noen andre skal få den samme skjebnen som Stine og Lena.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, mener hverken samfunnet eller de etterlatte har noe å frykte.

– Når han slipper ut på denne måten, så er det sikkert. Det må samfunnet legge til grunn. Viggo Kristiansen er en person som er veldig rolig og saklig, til tross for den situasjonen han er oppe i, sier Sjødin med henvisning til at Kristiansen fortsatt kjemper for å få en ny rettssak og bevise sin uskyld.

Lørdag 2. august hadde Viggo Kristiansen sin første permisjon på Sandvika i Bærum.