IMDi: Kritisk til flyktning-nei i Arendal

Integreringsdirektoratet er kritisk til at Arendal likevel ikke tar imot 95 flyktninger i år. Ordføreren skylder på at kommunen ikke har kommet langt nok når det gjelder integrering. – Uforståelig begrunnelse, mener Ingrid Sætre i Imdi Sør.

Ingrid Sætre

Regiondirektør i Intergrering- og mangfoldsdirektoratet Sør, Ingrid Sætre.

Foto: NRK

Einar Halvorsen

Ordfører i Arendal, Einar Halvorsen, sier kommune ikke kommer til å ta i mot mer enn 50 flyktninger i år og skylder på at integreringsprosessen i byen ikke er kommet langt nok.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Arendal har bosatt flyktninger i minst 20 år. Når det blir sagt at man ikke har kommet langt med integreringen, så mener jeg at man trenger en nærmere begrunnelse for dette utsagnet, sier Sætre til NRK.

Åpner for å se på saken på nytt i 2014

Forrige uke vedtok formannskapet i Arendal å øke antallet flyktninger fra 50 til 95.

Bakgrunnen var at mange venter i asylmottak.

Men i bystyret torsdag sa Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet overraskende nei til en økning. Da ble det vedtatt at kommunen kun skal ta i mot 50.

– Vi føler at integreringsprosessen i byen ikke er kommet langt nok, men vi åpner for å se på dette på nytt neste år, i 2014. Det tror jeg det er flertall for, sier ordfører Einar Halvorsen.

Hvert år anmoder Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kommunene i Norge til å ta i mot et bestemt antall flyktninger. Ikke alle kommune velger å følge disse ønskene fra direktoratet.

– Mange kommuner mener kapasiteten er for liten

Er det vanlig at kommuner skylder på at de er for dårlig på integrering når de sier nei til å ta imot så mange flyktninger som myndighetene ønsker?

– Det er ofte slik at når man ber om et økt antall flyktninger får kommunene ofte en bevissthet rundt hvordan det faktisk går med flyktningene de allerede har bosatt. Da er det flere kommuner som peker på at det er for liten kapasitet i det apparatet man har når det gjelder integrering, sier Sætre.

Hun mener det er store forskjeller på hvor gode kommunene på Sørlandet er på integreringsarbeidet og hvor mange flyktninger hver og en kommune velger å ta i mot.

– Men i vårt distrikt har vi flere gode eksempel på kommuner som velger å ta imot mange flyktninger. Grimstad er en av kommunen som nettopp har sagt ja til det antallet vi har bedt om. Vennesla og Kristiansand har gjort det samme, sier hun.