Hopp til innhold

Kritiserer UDI for mangelfull informasjon om flyktningene

Rådmannen i Tvedestrand setter spørsmålstegn ved hvordan UDI håndterer akuttinnkvartering av flyktninger.

Rådmann i Tvedestrand På Frydenberg

Rådmann i Tvedestrand, Pål Frydenberg, fikk beskjed av UDI at kommunen skulle ta imot 90 flyktninger – flere dager etter de hadde ankommet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Jeg syns det er veldig rart at vi som kommune ikke ble varslet på forhånd, sier rådmann i Tvedestrand kommune, Pål Frydenberg.

Han retter sterk kritikk mot UDIs manglende kommunikasjon med Tvedestrand kommune, før de innkvarterte 50 flyktninger på Tvedestrand fjordhotell.

UDI må ta ansvar

– Det kom boms på oss. Vi visste ingenting om dette før flyktningene plutselig var her, sier rådmannen.

Det blir vanskelig å ta i mot flyktningene på en skikkelig og profesjonell måte når vi ikke får noe tid til å forberede oss

Rådmann i Tvedestrand kommune, Pål Frydenberg

I brevet til Tvedestrand kommune informerer UDI om at de har inngått en avtale med driftsoperatør Hero AS, om å plassere 90 flyktninger i kommunen. Brevet er datert flere dager etter at 50 asylsøkere inntok hotellet i byen.

Eirik Eide

Regiondirektør i UDI, Eirik Eide, mener at den pressede situasjonen med antall flyktninger som kommer til landet, ikke går utover sikkerheten og driften av asylmottakene.

Foto: Nora Lie/UDI

– Det blir vanskelig å ta imot flyktningene på en skikkelig og profesjonell måte når vi ikke får noe tid til å forberede oss, sier Frydenberg, og forklarer at skole- og helsetilbud er blant de prosessene som optimalt sett skulle vært i gangsatt mye før.

Nå mener han at UDI må ta ansvar for mangelfulle rutiner ved akuttinnkvartering av flyktninger.

– Vanligvis varsler vi kommunene i forkant. Hvis det ikke har skjedd i dette tilfellet beklager vi, sier Eirik Eide, regiondirektør i UDI.

Terminterte avtale med Tvedestrand fjordhotell

Frydenberg stiller også spørsmålstegn ved hvor godt UDI undersøker boforholdene før de innkvarterer asylsøkere.

Tvedestrand Fjordhotell

Hit, til Tvedestrand fjordhotell, kom femti flyktninger sist uke. Nå står de igjen på bar bakke etter at UDI har trukket avtalen på grunn av hotellets tvister med både brannvesen og arbeidstilsynet.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det hadde vært lurt å sjekke hvordan forholdene er der de skal bo, sier han, og sikter til Tvedestrand Fjordhotells pågående tvister med både brannvesenet og Arbeidstilsynet, om blant annet manglende dokumentasjon på brannsikkerhet og brudd på arbeidsmiljøloven.

Torsdag forrige uke sendte rådmannen en bekymringsmelding til brannvesenet, hvor han anmodet at hotellet bør stenges på grunn av manglende brannsikkerhet. På bakgrunn av dette tok brannvesenet kontakt med UDI, som mandag besluttet å terminere avtalen med Hero AS og Tvedestrand fjordhotell.

– Er presset UDI nå opplever med flyktningkrisen så stor, at det går utover sikkerheten og forsvarlig drift av asylmottakene?

– Vår erfaring så langt er at de vi har avtaler med leverer et tilfredsstillende og forsvarlig tilbud. I de tilfeller hvor det viser seg at leverandøren ikke kan oppfylle kravene i kontrakt vil disse bli hevet eller sagt opp, sier Eide i UDI.

Eier av Tvedestrand fjordhotell, Stein Matre, hevder på sin side at brannsikringen på hotellet er inntakt.

– Tvedestrand fjordhotell er så vidt jeg vet et av de mest brannsikre hotellene i hele Aust-Agder. Brannsikkerheten hos oss er på lik linje med Grand hotell i Oslo, sier han.

Det jobbes med å finne alternative bosteder til flyktningene, enn så lenge blir de boende på hotellet i Tvedestrand.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,57 kr
Dyrest kl. 20 0,66 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %