Hopp til innhold

Kritiserer markedsføring

Barne- og familieminister Karita Bekkemellem ber Forbrukerombudet vurdere Block Watnes markedsføring av leiligheter i Engene allé i Arendal.

 Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
Foto: Heiko Junge / Scanpix

- Block Watnes salgsannonse i romjulen for leilighetene i Engene Alle på Nedenes i Arendal grenser til ulovlig.

Det mener barne- og familieminister Karita Bekkemellem som vil be Forbrukerombudet vurdere annonsen.

Statsråden svarte på spørsmål fra Arbeiderpartiets Freddy de Ruiter som ba om hennes vurdering av Block Watnes markedsføring.

Gratis oppvaksmaskin

Ved årsskiftet reagerte de Ruiter på annonsen for leilighetene på Nedenes. I annonsen sto det at alle som bestemte seg i romjulen fikk en oppvaskmaskin på kjøpet. Annonsen innholdt regneeksempel på boutgifter, men ikke totalpris og nedbetalingstid. Det var heller ikke nevnt at eksempelet tok utgangspunkt i avdragsfrihet. Freddy de Ruiter ba om statsrådens vurdering av en slik markedsføring, og hun var klar i sitt svar.

- Slik annonsering der bare deler av prisbildet kommer fram, vil trolig kunne forbys etter Markedsføringsloven. Forbrukerombudet har for tiden loven til revisjon, og jeg vil derfor be ombudet vurdere lovligheten av den angjeldende annonsen, sa Bekkemellem.

Selger bedre

Freddy de Ruiter refererte for Bekkemellem at han selv hadde vært i kontakt med Block Watne og sa han reagerte på svaret han fikk.

- En selger bedre hvis en ikke oppgir hva boligen eller leiligheten koster i annonsene. Det er jo helt tydelig at dette er en del av en salgsstrategi, slo de Ruiter fast før han ba statsråden kommentere den type salgsstrategier.

Barne- og likestillingsministeren svarte at dette er et eksempel på forsøk på å lokke en spesiell gruppe til å kjøpe boligtypen som var annonsert. Hun tenkte da spesielt på unge i etableringsfasen.

- Derfor er det desto mer viktig at dette foregår på en ryddig og ordentlig måte, og at bransjen opptrer på en måte som er seriøs og skikkelig, svarte Bekkemellem. 

Freddy de Ruiter
Foto: dna.no

Fornøyd de Ruiter

- Dette viser at statsråden og jeg deler en oppfatning om at boligmarkedet skal være åpent og oversiktlig. Priser og andre viktige opplysninger skal tydelig oppgis til forbrukerne. Boliginvesteringer er altfor viktige til at ting skal holdes skjult, kommenterer Freddy de Ruiter.

HØR HELE SAKEN FRA SPØRRETIMEN