Kritikkverdige garderobeforhold

Garderobene ved Kristiansand stadion har fukt- og råteskader, og brukes av barn og unge. Nå får kommunen kraftig kritikk i en rapport for dårlige forhold i hallene og idrettsanlegget, der noen av bygningene er 70 år gamle.