Kritikk av Fylkesmannen

Froland kommune får kritikk av Fylkesmannen for manglende hjelp til utviklingshemmede. Kommunen får kritikk for medikamenthåndtering og svikt i rutiner. Egil Nordlie hos Fylkesmannen sier kommunen bør bli flinkere til å se enkeltindividers behov.