Kristne og muslimer sammen mot terrorgruppen IS

Tirsdag står kristne og muslimer sammen i en demonstrasjon mot terrorgruppen IS i Kristiansand sentrum.

Moskeen

Leder i Muslimsk Union i Agder, Akmal Ali synes det er bra at folk fra alle religioner deltar i demonstrasjonen mot terrorgruppen IS.

Foto: Sindre Hopland/NRK Sørlandet

– Vi står overfor en ekstrem humanitær krise, der vi må stå sammen på tvers av hvem vi er eller hva vi tror på, sier Sogneprest, Aud Sunde Smedmo i Kristiansand domkirke.

Med krise mener hun situasjonen i Irak og Syria. Der har militante islamister under navnet IS tatt kontroll over store landområder og drept og drevet på flukt tusenvis av mennesker.

Aud Sunde Smedmo

Sogneprest i Kristiansand domkirke, Aud Sunde Smedmo spurte Muslimsk Union i Agder om de fikk delta i deres demonstrasjon.

Foto: Yngve Stiansen/NRK

Det er Muslimsk Union på Agder som står bak tirsdagens demonstrasjonen mot IS i Kristiansand. Men de står ikke alene. Flere kristne menigheter fra området vil stå sammen med muslimene.

Inviterte seg selv

Det var ikke muslimsk union som inviterte de kristne med på demonstrasjonen, det gjorde de selv.

– Vi inviterte oss selv til denne demonstrasjonen. Jeg tok kontakt med Muslimsk union i Agder, og spurte om vi fikk lov til å være med fordi vi ønsker å vise at vi må stå sterke sammen mot alle typer ekstremisme, sier Smedmo.

Leder i muslim Union Akmal Ali er glad for at sognepresten tok kontakt.

– Vi ønsker at alle på tross av religion skal delta i denne demonstrasjonen. Spesielt ønsker vi at muslimer kommer, men om man er kristen, humanetiker eller har en annen trosretning, håper vi at de møter opp på tirsdag.

Uproblematisk

Sogneprest Smedmo mener det ikke vil bli noe problem at kristne og muslimer demonstrerer sammen.

– Jeg tror kristne og muslimer fint vil klare å stå sammen om dette.

Både Smedmo og Ali er klare på hvorfor denne demonstrasjonen er så viktig.

– Vi må stå sammen mot denne terrorgruppen som dreper og ødelegger. Alt de gjør er i strid med islamsk lære, sier Ali om terrorgruppen.

Det har også være en lignende demonstrasjon på Grønland i Oslo der mellom 1500 og 2000 mennesker møtte opp.