Ber Høyesterett avgjøre Viggo Kristiansens ankerett

Barnedrapsdømte Viggo Kristiansen har tre ganger fått nei til å ta opp straffesaken mot seg av Gjenopptakelseskommisjonen. Nå bes Høyesterett om å avgjøre om kommisjonens avslag kan overprøves.

Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt

Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt, som forsvarer Viggo Kristiansen, mener domstolene kan overprøve Gjenopptakelseskommisjonen. (Arkivfoto)

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Det er uenighet i hvorvidt domsinstansene kan overprøve Gjenopptakelseskommisjonens vurderinger, og både Kristiansen og Staten er enige i at spørsmålet skal avgjøres av Høyesterett.

Uklart punkt

I Oslo tingrett fikk staten medhold i sitt syn om at det ikke skal være mulighet for ekstrarunder rundt kommisjonens vurderinger i domstolene.

I og med at det er uklart om kommisjonens avgjørelse kan bli overprøvd av domstolene i ettertid, har det blitt besluttet å hoppe over lagmannsretten, og gå direkte til Høyesterett for å få avklart spørsmålet, skriver Fædrelandsvennen.

Både Kristiansen og hans to advokater, Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt, mener det er adgang for domstolene til å overprøve skjønnet som Gjenopptakelseskommisjonen har foretatt.

Først må imidlertid Høyesteretts ankeutvalg avgjøre om saken skal slippes inn til behandling eller ikke.

Dømt for barnedrap

Sammen med Jan Helge Andersen ble Viggo Kristiansen dømt for drap og voldtekt av de to jentene Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen 19. mai 2000 i Baneheia i Kristiansand.

Jentene var åtte og ti år gamle da de ble drept.

Kristiansen var 20 år mens Andersen var 19 da drapene ble begått.

Mens Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, fikk Andersen 19 års fengsel.

Kristiansen, som ble dømt på grunnlag av Andersens forklaring, har hele tiden hevdet at han er uskyldig.