Fortsatt forurenset etter tiltak for 200 millioner

Kristiansandfjorden er fortsatt forurenset, men nye undersøkelser viser bedring. Totalt er det brukt over 200 millioner på å redusere forurensningen i fjorden.

Kristiansandsfjorden

Kristiansandsfjorden har vært en av de mest forurensede fjordene i landet. I 2002 startet et storstilt oppryddingsprosjekt for å gjøre fjorden giftfri. (Arkivfoto).

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Fjorden har vært en av de mest forurensede i landet. I 2002 startet et storstilt oppryddingsprosjekt for å gjøre fjorden giftfri.

– Behov for flere tiltak

– Dette viser at tiltak har hatt effekt, men at det fortsatt ikke er helt rent, slik vi ønsker at det skal være. Derfor er det behov for flere tiltak de kommende årene og videre overvåkning, sier senioringeniør i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Solvår Reiten.

Les også:

I miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er de ikke overrasket over at det fortsatt er forurensningsproblemer i fjorden.

– Det er fortsatt utslipp til fjorden, både via overvann, avløps- og industriutslipp. Men det viktigste vi ser er at det er en bedring i tilstanden. Men det vil alltid være slik at det er en økning i noen miljøavgifter. Grunnen til det er at man ikke har kartlagt absolutt alt av kilder og det vil alltid være en usikkerhet rundt analyseresultater, sier Reiten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vannprøver Kristiansandsfjorden

Bilde fra tidligere arbeid i Kristiansandsfjorden. En vannprøve tas opp. NIVA har tatt prøver i fjorden siden det store rensearbeidet begynte på slutten av 90 tallet.

Foto: Kai Stokkeland

Kan overføres via morsmelken

Det som nå er mest bekymringsfullt er de nye miljøgiftene, sier hun.

– Det som er viktig å få frem når det gjelder miljøgifter, er at organiske miljøgifter kan overføres til neste generasjon via foster og via morsmelk. Derfor er dette et veldig viktig samfunnsansvar, mener Reiten.

– En av vår tids største miljøutfordringer

Så det betyr at man står overfor miljøgifter som nær sagt ikke kan brytes ned?

– Det stemmer. Mange av de organiske miljøgiftene hoper seg opp i organismer og vil ikke brytes ned. På denne måten blir de også overført til neste generasjon. Dette kan føre til reproduksjonsskader eller til og med kreft. Det som gjelder kjemikalier og miljøgifter er derfor en av vår tids største miljøutfordringer, legger hun til.

Les også: