Kristiansand kommune fikk medhold i antibiotikastriden

Kristiansand kommune har fått medhold i antibiotikastriden med Sørlandet sykehus. Det er Sørlandet sykehus skuffet over.

Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand er fornøyd med at den nasjonale tvistnemda har bestemt at kommunen ikke skal ta imot pasienter som trenger antibiotika intravenøst.

Foto: Kai Stokkeland/ NRK

-– Vi er litt skuffet, men vi vet at tvistenemnda har fokus på økonomi og avtaleverket. De tar ikke stilling til det rent medisinske og hva som er best for pasienten. Det sier Per Engstrand som er fagdirektør på Sørlandet sykehus.

Den nasjonale tvistnemda mener at Kristiansand kommune ikke skal ta imot ansvaret for behandlingen av pasienter som trenger intravenøs antibiotika.

Per Engstrand

Fagdirektøren ved Sørlandet sykehus er misfornøyd med tvistnemda sin avgjørelse.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– God avgjørelse for videre samarbeid

Wenche P. Dehli som er helse- og sosialdirektør i Kristiansand sier at hun ikke er overrasket over avgjørelsen til tvistnemda.

– Vi er godt fornøyd med avgjørelsen. Det danner et viktig grunnlag for et godt samarbeid, sier hun.

Uenigheten gjelder ansvaret for pasienter med behov for langvarig behandling med intravenøs antibiotika. Spørsmålet er når en pasient er klar for utskrivning slik at den kommunale helsetjenesten skal overta.

– Nå viser tvistnemda at samhandlingsavtalene mellom sykehuset og kommunen skal være førende for de nye pasientgruppene som kommunen trolig tar over. Det er viktig for samarbeidet fremover, sier Dehli.

Medisiner

Sykehus og kommuner har lenge jobbet med å bestemme seg for hvem som skal ha ansvaret for å gi antibiotikabehandling til pasienter.

Foto: Scanpix

Langtidsbehandling i eget hjem

– Det er viktig at det er to likeverdige parter når vi skal samhandle om endrede oppgaver til kommuner og sykehus. Nå har tvistnemda sagt tydelig at samhandlingsavtalene skal regulere arbeidsprosessene, og da blir det greit å følge videre, forklarer helse- og sosialdirektøren.

Hva ville konsekvensen vært dersom avgjørelsen hadde gått andre veien?

– Dette hadde blitt veldig vanskelig for kommunene dersom sykehuset fikk ensidig rett til å definere hvilke nye pasientgrupper kommunene skal ta. Det ville blitt en uhåndterlig situasjon, sier Dehli.

– Vi vil at pasienten skal få muligheten til å få langtidsbehandling med intravenøst hjemme når pasienten ellers er ferdigbehandlet, avslutter Per Engstrand ved Sørlandet sykehus.