NRK Meny
Normal

Kristiansand får millionstøtte til Aquarama

Kulturdepartementet har endret regelverket slik at badeanlegget Aquarama i Kristiansand likevel vil få mange millioner kroner i spillemidler.

Aquarama

Aquarama åpnet våren 2013.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Dette er en gledens dag! Det er snakk om mange millioner kroner, slår idrettssjef Terje Abramansen i Kristiansand kommune fast.

Hittil har det omfattende og kostbare badeanlegget ikke fått noen spillemidler. Årsaken er driftsmodellen hvor ikke kommunen, men selskapet Aquarama Service AS står for driften.

Bare dager før åpningen våren 2013 slo det nærmest ned som en bombe, at det flunkende nye anlegget ikke kvalifiserte til å få spillemidler. Kommunen hadde da regnet med 25 milllioner kroner i slik støtte.

Lemper på reglene

Nå har kulurdepartementet lempet på reglene.

– Det ble gjort en reglendring i sommer som gjorde at vi kan få dispensasjon og nå fikk vi bekreftelsen på at vi kan søke om spillemidler, sier Abrahamsen.

Terje Abrahamsen

Idrettssjef Terje Abrahamsen i Kristiansand kommune gleder seg over at det likevel vil komme spillemidler som bidrag til byggingen av Aquarama.

Foto: Per-Kåre Sandbakk
Arvid Grundekjøn

Idrettssjefen gir ordfører Arvid Grundekjøn æren for å ha fått gjennom regelendringen.

Foto: Svein Sundsdal

Private drivere og fortjenestebasert dift har hittil ikke vært forenelig med reglementet om spillemidler.

– Nå gis det en åpning for dette ved store, kostnadskrevende anlegg, sier Abrahamsen.

Ordførerens fortjeneste

Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn tok opp saken med kulturminster Torhild Widvey tidligere i år, og idrettsjefen gir ham æren for endringen som nå er gjort.

– Jeg tror de kaller regelendringen for Aquarama-modellen. Vår ordfører gjorde en strålende innsats i møte med kulturministeren i Oslo i vår, og det er nok det som har fått saken til å bikke i vår favør, sier Abrahamsen.

– Det var en lukrativ tur til Oslo, sier Abrahamsen.

– Nå kan dere søke om midler, men dere har vel ikke fått noe ennå.

– Nei, men nå er vi godkjent, så når vi søker nå vil vi få midler, sier Abrahamsen.

Rett i lånet

Pengene som kommer vil ikke påvirke dirften av anlegget, men redusere gjelden kommunen har etter at anlegget ble bygget. Tilskudd er dremed støtte til kommunen for å bygge anlegget.

– Jeg vil anta at de midlene går rett i den stor gjeldspakka komunnen har. Driften er en helt annen sak, sier Abrahamsen.

– Er dette kjærkomne midler så dyrt som dette anlegget var?

– Det er det. Så fikk vi fryktelig mye for pengene også. Det er et fantastisk anlegg for både idrett og folkehelse, sier Abrahamsen.