NRK Meny
Normal

Kritiseres for manglende undersøkelser i barnevernet

Kristiansand kommune får kritikk for å ha undersøkt bekymringsmeldinger i barnevernet for dårlig. Foreldre og barns rettigheter blir ikke godt nok ivaretatt, skriver seniorrådgiver Torhild Tallaksen i ny rapport.

Torhild Tallaksen

Foreldre og barns rettigheter blir ikke ivaretatt av barnevernet i Kristiansand, mener seniorrådgiver Torhild Tallaksen.

Foto: Johanne Tunaal-Larsen

Kritikken mot kommunen kommer frem i en rapport ført i pennen av Fylkesmannen i Vest-Agder som har tatt stikkprøver for å undersøke hvordan barneverntjenestens tar hånd om meldinger.

– For høy terskel

Det er det høye antallet henleggelser av meldinger i kommunen som gjør at tilsynet nå har gått barnevernet nærmere etter i sømmene.

81 meldinger, som seinere ble henlagt er gjennomgått, og resultatet bekymrer seniorrådgiver, Torhild Tallaksen som har arbeidet med tilsynet hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

– Terskelen for å gå videre med disse meldingene i barnevernet er urimelig høy i Kristiansand, og dette gjør at foresatte og barns rettigheter ikke blir ivaretatt.

– Det skal egentlig lite til før barnevernet skal undersøke en bekymringsmelding videre, og i Kristiansand har man i for stor grad henlagt slike saker, sier Tallaksen.

Les også: Rekordmange bekymringsmeldinger

Skiller seg ut

Ifølge Fylkesmannen skiller Kristiansand seg negativt ut i hele fylket, og henlegger langt større andel av sakene enn det som er tilfellet i andre kommuner.

– Vi oppfatter praksisen som lovbrudd, og dette vil vi ha rettet opp i så fort som mulig, sier Tallaksen.

Kravet er at kommunen ved det minste tegn på at noe er galt, skal gjøre en videre undersøkelse av saken, med melder eller andre involverte. Det er her kommunen må endre praksis, ifølge rapporten.

–Faren er at det blir henlagt saker der barn kunne hatt behov for en eller annen form for hjelp, sier Tallaksen.

–Har ikke rammet barna

Men barnevernsleder i Kristiansand, Monica Brunner er ikke enig i at praksisen

Monica Brunner

Barnevernsleder i Kristiansand, Monica Brunner avviser at barn kan ha gått glipp av viktig hjelp.

Foto: Lars Eie / NRK

kan ha rammet barna. Hun sier de vil rette seg etter pålegget fra Fylkesmannen, men mener de har hatt en god vurdering av sakene.

– Jeg mener bestemt vi ivaretar disse rettighetene og at vi undersøker de sakene der vi ser det er behov for hjelp. Men noe av dette skjer også i andre deler av kommunens hjelpeapparat.

Men da er dere uenige med Fylkesmannen om konklusjonen i rapporten?

– Nei, men vi tenker bredere enn bare barnevernet i disse sakene, mens Fylkesmannen vil at vi skal tenke smalere, og la barnevernet ta mer av ansvaret i kommunen.

Brunner sier de har gjennomgått de henlagte sakene med Fylkesmannen som har gitt godkjent-stempel i 2/3-deler av tilfellene. Men hun sier de nå vil se på praksisen vi har rundt dette.

Er dette et spørsmål og ressurser. At dere sparer på å henlegge?

– Nei, det er mer et spørsmål om hvordan ressursene brukes, sier Brunner.