Hopp til innhold

Vil kjempe for å oppløse kommunen tross bystyrets nei

Aksjonsgruppa som har jobbet for å få tilbake sin gamle kommune, vil fortsette kampen selv om bystyret nå har bestemt å avslutte saken.

Vidar Ertzeid

FORTSETTER KAMPEN: Vidar Ertzeid i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», varsler at kampen om oppløsning av storkommunen Kristiansand ikke er over.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Vi er i innspurten i arbeidet med et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der vi vil be dem om å gripe inn. Det vil blir sendt i løpet av noen dager, sier Vidar Ertzeid.

Han snakker på vegne av aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Den har i lang tid jobbet for å få oppløst storkommunen Kristiansand.

Ertzeid sier at de vil fortsette kampen selv om Kristiansand bystyre nå har lagt saken død.

Flertall for å stoppe prosessen

Onsdag vedtok bystyret å stoppe prosessen med en oppløsning av kommunen.

39 stemte for. 32 stemte mot.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) er fornøyd med at de nå har bestemt seg.

– Dette har vært en vanskelig sak for mange parti, så jeg er veldig glad for at vi endelig har fått landet denne.

Han kan ikke se for seg at det kan bli flere omkamper nå.

Om brevet aksjonsgruppa har tenkt å sende til departementet, har han vanskelig for å tro at det kan ha noen hensikt.

– Det er veldig tydelige signaler på at det er bystyret som tar den endelige avgjørelsen. Det vil være oppsiktsvekkende om departementet skulle komme til noe annet, sier Skisland.

Han tror at aksjonsgruppa blir nødt til å innse nederlaget nå.

Kristiansand bystyre 1. desember 2021

Onsdag kveld ble det flertall i Kristiansand bystyre for å stoppe prosessen med en oppløsning av storkommunen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Saken er ikke over

Ertzeid i aksjonsgruppa sier han er ganske sikker på at saken ikke er over ennå.

– Hvis vi ser til andre tilsvarende kommuner, som Forsand i Sandnes, så går jo Statsforvalteren inn og ser på saken. Vi vil ha en avgjørelse utover bystyrets. Vi mener det hadde vært riktig med en utredning og eventuelt en folkeavstemning.

Søgne ble dratt fram av Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum da kommuneoppløsning ble tema i den siste partilederdebatten før valget.

Han lovet at så fort Sp kom til makta, kunne kommunen løsrive seg om de selv ville det.

Vil arbeide for en god kommune

Ordfører Skisland sier de nå vil arbeide med å gjøre storkommunen god.

– Har dere en plan for hvordan dere skal bygge opp tillitsforholdet til befolkningen i de gamle kommunene Søgne og Songdalen?

– Grunntanken bak hele kommunens virksomhet er at alle innbyggerne skal ha like gode tjenester. Jeg opplever at vi hele tiden har hatt fokus på hvordan vi kan ivareta de to mindre kommunene som kom inn, sier Skisland.

Jan Oddvar Skisland

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap), vil nå se framover og jobbe for å gjøre storkommunen god.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,57 kr
Dyrest kl. 20 0,66 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %