NRK Meny
Normal

Farsund Kristne Grunnskole bryter loven

Utdanningsdirektoratet mener Farsund Kristne Grunnskole har brutt loven når det gjelder individuelle opplæringsplaner (IOP) for enkeltelever som har krav på spesialundervisning. Skolen lover å ordne opp.

Farsund Kristne Grunnskole

Farsund Kristne Grunnskole jobber nå med å sikre gode rutiner i forhold til individuelle opplæringsplaner.

Foto: FKG

Alle elever med vedtak om spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan (IOP) og det er hjemkommunen eller hjemfylket som etter friskoleloven har ansvar for å fatte vedtak om spesialundervisning.

Skolen skal så utarbeide en IOP snarest mulig når en elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning.

Utdanningsdirektoratet mener det er helt nødvendig at skolen lager planene slik at de er til praktisk hjelp for lærerne når de skal gi eleven spesialundervisning.

Farsund Kristne Grunnskole får nå kritikk på flere punkter i forhold til de lovpålagte opplæringsplanene for enkeltelever.

Bryter loven på flere punkter

Direktoratet har etter tilsyn avdekket at skolen ikke har oppfylt kravet om å lage IOP for enkeltelever så snart som mulig etter at skolen mottar enkeltvedtak om spesialundervisning.

I ett tilfelle gikk det nesten fem måneder fra vedtaket om spesialundervisning ble fattet til eleven fikk en IOP, og ytterligere tre måneder før planen ble ferdigstilt. Dette mener Utdanningsdirektoratet er kritikkverdig.

Skolen får også kritikk for at det ikke er samsvar mellom IOPene og enkeltvedtakene når det gjelder innholdet i opplæringen.

Utdanningsdirektoratet har også avdekket at skolen bruker IOP overfor elever som ikke har gyldig vedtak om spesialundervisning. Dette er i strid med opplæringsloven.

IOPene har også mangler når det gjelder informasjon om mål for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal drives.

Direktoratet pålegger nå skolen å sørge for at man utarbeider IOP snarest mulig for alle elever som har vedtak om spesialundervisning. Skolen pålegges også at IOPene skal følge reglene i friskoleloven og opplæringsloven.

– Vi har bommet

Anita Elle

Rektor Anita Elle tar kritikken fra Utdanningsdirektoratet på alvor.

Foto: Farsund Kristne Grunnskole

Rektor ved Farsund Kristne Grunnskole Anita Elle tar kritikken fra Utdanningsdirektoratet på alvor.

Hun sier tilsynsrapporten tas til etterretning og at alt skal rettes opp.

– Vi jobber hardt for at det vi gjør skal være nyttig og greit for elevene. I denne saken har det vært en glipp som vi må rette opp i. Dette er ikke greit i det hele tatt, sier hun.

Elle fremhever at skolen har jobbet med elevene som om de hadde en slik opplæringsplan og hun mener elevene har fått det tilbudet de har krav på etter loven.

Både skolens ledelse og skolestyret jobber nå med å sikre gode rutiner slik at kvalitetssikringen av alt arbeidet i skolen holder godt mål, ifølge rektoren.

– Vi gjennomgår nå våre rutiner og strukturer slik at dette ikke skal skje igjen. Vi ønsker best mulig læringsforhold for elevene. Nå har vi bommet, men vi gjør nå grep i forhold til rutiner og strukturer for å endre dette slik at vi slipper å havne i denne bakevja en gang til, sier Elle.

Utdanningsdirektoratet krever at tiltakene for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart.