NRK Meny
Normal

– Full utbygging av E18 og Rv9

Kristen Bjormyr vil ha full fart på alt: På europaveg, riksveg, jernbane og bredbånd.

Kristen Bjormyr

Spørsmålet om EU-medlemskap og distriktspolitikken og næringspolitikken har vært avgjørende for at Kristen Bjormyr valgte Senterpartiet.

Foto: Senterpartiet

Gode veger i hele fylket. Det mener Senterpartiets førstekandidat i Aust-Agder, Kristen Bjormyr, blir hans viktigste kampsak de neste fire år.

– Spesielt er det viktig for Agder med full utbygging av E18 og riksveg 9 , samt sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

– I tillegg vil vi ha på plass superbredbånd til alle innen 2015, sier Bjormyr.

– Må samarbeide

Bjormyr mener politikerne fra Agder må bli flinkere til å samarbeide for å få gjennomslag i Stortinget.

– Jeg vil jobbe for å få en sterk, samlet agderbenk som står sammen om de viktige sakene for Agder. Vi må bli flinkere til å samarbeide på tvers av partigrenser for å fremme våre saker, sier Bjormyr.

Styret i Aust-Agder Senterparti har gått inn for å innlede en prosess for å utrede mulighetene for ett sammenslått Agder, men Bjormyr mener det ikke er noen hast å slå sammen de to fylkene til ett.

LES: VIL HA FOLKEAVSTEMNING OM ETT AGDER

– Samarbeidet fungerer veldig bra slik det er i dag. Dersom det skulle bli aktuelt med sammenslåing, er det viktig å bruke god tid så alle parter blir hørt og innbyggerene tatt med på råd, sier Bjormyr.

– Flere må gjennomføre utdanning

– Agderfylkene skårer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd og helse. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Det er mange faktorer som spiller inn her, blant annet utdanning. Vi må derfor sørge for at flest mulig gjennomfører utdanning og senere kommer i jobb. Det betyr også at vi må legge til rette for at det kan skapes flere arbeidsplasser, det er ikke minst viktig i den økonomiske situasjonen vi har i dag.

LES: VIL HA FOLK I JOBB

En perfekt dag utenom politikken tilbringer veterinæren helst på sjøen i båt, eller på fjellet til fots.

– Ellers trives jeg godt på jobben også.

Felles spørsmål:

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål av NRK. Her er Bjormyrs svar:

Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?
– Motstand mot EU-medlemskap. Miljø, energi og klimapolitikken. Distriktspolitikken og næringspolitikken.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?
– Samferdsel, gode veger i hele fylket. Omsorg og oppvekst (kommune økonomi).

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?
– Fellesskapsløsninger som prioriterer et godt samfunn for alle. Alle innbyggerne skal bidra etter evne, også de rikeste.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?
– Arbeiderpartiet og KrF.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?
– Vi samarbeider fra sak til sak med alle partier, men Frp er det partiet som står lengst fra oss i de fleste saker.