NRK Meny
Normal

Krise-millioner til vei

Klikk her og se hvilke sørlandsprosjekter som får krisepenger fra regjeringen.

Midtdeler

Slike midtdelere på E18 skal det bli flere av i Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Krisepakke Aust-Agder

Politikere i Aust-Agder presenterte regjeringens krisepakke i dag, mens Kristin Halvorsen var på storskjerm fra Oslo.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Regjeringens krisepakke gjør at en rekke vegarbeider kan starte i Aust-Agder.

Det skal i år brukes 20 millioner kroner på midtdeler på E18 mellom Rannekleiv og Temse.

E18 forbi Arendal har nylig fått midtdeler, og nå kan arbeidet fortsette mot Grimstad.

På E18 skal det også brukes 10 millioner kroner ved Holt landbruksskole i Tvedestrand.

30 mill. til rv 9

riksveg 9

Det har vært en del veiarbeid på riksveg 9. Nå blir det mer med regjeringens krisepakke som kommer mandag.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Arbeidet med strekningen Tveit-Langeid kan nå starte.

10 millioner kroner bevilges til dette.

Det var fare for at opprustingen av riksveg 9 skulle stanse på grunn av pengemangel, men nå skal det arbeides på flere strekninger.

Fennefoss bru i Evje og Hornnes skal forsterkes for 18 millioner kroner. Tunnelen ved Byklestigen skal også sikres. Det koster 1,5 millioner kroner.

På riksveg 420 skal det i år brukes 10 millioner kroner på gang- og sykkelveg på strekningen Strømmen-Hisøya-Utnes.

Krisepakken inneholder også 2 millioner kroner til gang- og sykkelsti på strekningen Krøgenes- Tromøybrua.

Prosjektet "Sykkelbyen Grimstad" får 1 millioner kroner til sitt arbeid.

Det skal gjøres vedlikehold på Flødevigen for 2 millioner kroner

Vest-Agder

Krisepakke presentasjon

Politikere i Vest-Agder og statsekretær Kari Henriksen (Ap) presenterte regjeringens krisepakke lokalt.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Regjeringen foreslår å sette av 11 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Vest-Agder, fordelt med 4 millioner kroner til prosjekt ved Tveitosen – Vatne bru (Rv 420), 1 million kroner til Sykkelby Mandal og 6 millioner kroner til prosjekt ved Homme – Skarpengland (Rv 9).

Det er satt av 10 millioner kroner til belysning ved Flekkefjord – Rogaland (E39) og 25 millioner kroner til utbedringsarbeid ved Vigeland bru (Rv 460).

Det er satt av 10 millioner kroner til belysning ved Flekkefjord – Rogaland (E39) og 25 millioner kroner til utbedringsarbeid ved Vigeland bru (Rv 460).

Seks stipendiatstillinger blir øremerket MNT-fag ved Universitetet i Agder.

Støtte til kommunen

Kommunene i Vest-Agder får 112,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og 34,1 millioner kroner i økte frie inntekter. Samlet utgjør dette 146,2 millioner kroner.

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 35,9 millioner kroner.

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder fylke på om lag 28 millioner kroner.