Vegetasjon ødelegger krigsminner på Helgøya
Foto: Tormod Christiansen/Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen