KrF: Inhumant å utvise firebarnsmor

Stortingsrepresentanten Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det er inhumant og for strengt å frata ei firebarnsmor fra Lyngdal statsborgerskapet fordi hun løy om opphavslandet. – Løgn skal ikke premieres, svarer Helge Andre Njåstad (Frp)

Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder KrF mener saken er en påkjenning for barna og at man må tenke på barnas beste.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Stortingsrepresentanten fra KrF i Vest-Agder er opprørt over vedtaket fra Utlendingsnemnda. Yasmine Eriksen løy om opphavslandet i 2001 da hun søkte asyl i Norge. Hun sa hun kom fra det krigsherjede Somalia, mens hun egentlig var fra nabolandet Djibouti.

Den 16 år gamle løgnen for nå konsekvenser. Yasmine må forlate Norge, de fire barna og ektemannen i Lyngdal.

– Det å frata fire barn sin mor, er en stor straff som først og fremst rammer barna. Derfor synes jeg detter er inhumant og uakseptabelt, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti i Vest-Agder.

Riktig med en straff

Men stortingsrepresentanten mener generelt er det viktig å straffe personer som gir falske opplysninger om opphavsland når de søker asyl.

– Vi må forvente at de gir korrekt informasjon om sin identitet. Det er riktig å straffe dem som gir falske opplysninger, mener Grøvan.

Men i denne saken mener han at barnas beste må vektlegges mer. Også FN-konvensjoner peker på barnas beste. Tilsvarende saker er vurdert av Høyesterett og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Påkjenning for barna

– Men har hun ikke selv satt seg i denne situasjonen?

– Jo, det er helt klart. Derfor fortjener hun en straff. Men når den går ut av barna i en sårbar situasjon, da er blir dette en ekstra påkjenning som er umenneskelig. Vi er, som en rettsstat hvor barns beste skal ligge til grunn, da er vi ikke tjent med saken, mener Grøvan.

Helge Andre Njåstad

Leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp), sier at tidsaspektet i denne saken er irrelevant. – Lyver man for norske myndigheter, skal bør man aldri kunne slappe av.

Foto: Johan Moen / NRK

– Ikke inhumant

Leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp), deler ikke Grøvans standpunkt og sier til NRK at avgjørelsen overhodet ikke inhumant.

– Dersom vi ikke følger opp lover og regler med å vise at det er reelle konsekvenser ved å bryte dem, vil de miste sin legitimitet.

Han mener det er helt riktig at mennesker som jukser til seg opphold i Norge mister sine rettigheter og utvises fra landet.

Løgn og bedrag skal ikke premieres med opphold.

Stortingsrepresentanten sier det er åpenbart at moren har satt sin familie i en vanskelig situasjon.

Alle som går igjennom en asylprosess skal bli grundig informert om hva konsekvensene er for å lyve, så det er langt ifra urettferdig det som nå skjer. Det å få barn kan ikke automatisk gi amnesti til mennesker som lyver for myndighetene, sier Njåstand.

Yasmin Kristensen med familie (sladdet)

Ektemannen Rolf Erik og Yasmin Eriksen frykter for framtiden.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Utlendingsnemnda opplyser at på grunn av de fire barna, så er Yasmin bare utvist fra Schengen-området i to år.

I dokumentene fra UNE går det fram at hele familien kan flytte til Djibouti eller at far overtar omsorgen og at de reiser på ferie til nabolandet til Somalia.