KrF vil ha Barnas transportplan

Merking av skolebusser, trygge soner og sikring av bussholdeplasser vil gjøre skoleveien tryggere, mener KrF. Partiet foreslår en egen transportplan for barn.

Skolebarn

KrF mener en egen transportplan for barn er det som må til for å gjøre det trygt å ferdes på skolen.

Foto: ScanstockPhoto

Valglogo

Partiet håper på flertall for planen og viser til at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre støttet forslaget i forrige periode.

Abid Raja og Hans Fredrik Grøvan

KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan fra Lyngdal i Vest-Agder.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi regner med at vi kan få flertall for dette nå, og at Barnas transportplan kan presenteres som en del av Nasjonal transportplan, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

– Hjertesoner

Denne uken er det skolestart for grunnskole og videregående. KrF-representanten mener trafikken slett ikke er trygg for de minste alle steder. De siste fem årene har 34 barn under 15 år omkommet eller blitt hardt skadd i trafikken, framholder han.

– Barneperspektivet kommer for dårlig fram når det planlegges nye veier. Vi mener det er viktig å innføre sikre soner, noen kaller det hjertesoner, rundt skolene, og at skolebussene bør få obligatorisk merking, sier Grøvan.

Vidar Ose

Det er ikke nødvendig med en egen transportplan for barn, mener Vidar Ose, som er samferdselssjef i Vest-Agder.

Foto: NRK

Sikre soner innebærer at et område rundt skolen skjermes for biltrafikk, eller at farten i det minste begrenses til 30 kilometer i timen.

Holdeplasser

I tillegg til lovfestet og obligatorisk merking av skolebusser, mener KrF at holdeplassene må sikres spesielt, for eksempel ved ledegjerder eller rundkjøringer.

– Holdeplassene for skoletransport må utformes slik at elevene i størst mulig grad slipper å krysse veien eller slik at de har planfri gangvei, framholder Grøvan.

Andre tiltak partiet tar til orde for, er utbygging av gang- og sykkelveier, flere trygge kryssingspunkter, lysregulering av farlige kryss og hyppigere kontroller av bilbeltebruk og sikring av barn i bil. Samtidig må innkjøpere av transporttjenester stille krav om kjøretøy med høy sikkerhet, mener KrF.

– Trenger ikke egen plan for barn

Avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen i Vest-Agder forklarer at de er positive til alt som bedrer sikkerheten langs veiene.

– Når dette dukker opp under valgkampen, er det klart at vi tar dette på alvor, sier Mjåland.

Men det er ikke nødvendig med en egen transportplan for barn, mener Vidar Ose, som er samferdselssjef i Vest-Agder.

– For vår del er det meste av det KrF nevner tatt hånd om i de planene vi har. Skolebarn er spesielt prioritert i arbeidet med trafikksikkerhet, sier Ose.

Han synes det mest interessant i forslaget, er bilfrie soner rundt bussene og merking av skolebusser.

– Vi hadde merking av skolebusser før, men en del andre land har det fortsatt. Det kunne være interessant å teste ut, sier Ose.