Normal

KrF kritisk til våpenkopier

– Justisministeren bør se på problemene med våpenkopier. Det mener stortings­representant Kjell Ingolf Ropstad fra KrF i Aust-Agder. Politiet på Agder vil ha et forbud mot våpenkopier og softguns her i landet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra KrF i Aust-Agder er kritisk til våpenkopier som kan brukes til kriminelle handlinger, og han ber justisministeren se på problemene i samfunnet med våpenkopier og softguns.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Kriminalsjef Arne Pedersen

Softguns og våpenkopier skaper hodebry for politiet, sier kriminalsjef Arne Pedersen.

Foto: Einar Kleveland / NRK
Softgun

Softguns kan lett forveksles med vanlige våpen.

Foto: Arkivfoto

Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tar nå denne saken opp med justisministeren etter at en mann i 20-årene ble pågrepet med en softgun tirsdag i en væpnet politiaksjon i Arendal.

Også i dag rykket væpnede styrker fra politiet ut, denne gangen i Bergen, etter meldinger om at en mann viftet med våpen.

– Når en ser at stadig flere får slike våpenkopier eller softguns, og skremmer folk eller bruker disse våpnene til ran eller kriminelle handlinger, så er dette et problem vi må drøfte, sier Ropstad.

– Hva skal til for at slike våpenkopier eller softguns skal bli forbudt i Norge?

– At det finnes flere slike våpen i omløp og at de brukes i kriminelle handlinger er et viktig argument for at disse skal forbys, men jeg vil også påpeke at dersom man ikke hadde slike lekevåpen, og derimot brukte ordentlige våpen, så kunne dette ha skapt enda farligere situasjoner. Det er handlingen og personen bak som er problemet og ikke bare våpenet, sier Ropstad.

Allerede i fjor ba Ropstad justisministeren om å se på mulighetene for et forbud mot våpenkopier og softguns.

– Ja, jeg har jo tidligere bedt justisministeren drøfte og vurdere dette, og jeg regner med at så skjer. Men dersom det ikke skjer noe, så vil jeg og KrF ta saken videre slik at vi får en skikkelig drøfting av problemene rundt disse våpnene, sier Ropstad.

Hodebry for politiet

En mann i 20-årene tok tirsdag med seg en softgun inn i et boligområde på Saltrød i Arendal, og dette førte til en væpnet politiaksjon.

Kriminalsjef Arne Pedersen i Agder politidistrikt bekrefter at våpenkopier skaper hodebry for politiet på Agder.

– Det er betydelig misbruk av denne typen våpen til alvorlige straffbare hendelser i Agder politidistrikt. Det gjelder ikke minst erfaringer vi har på ranssiden, og ulike trusselsaker hvor det ofte brukes våpenkopier, sier Pedersen til NRK.

Politiet får ofte tips fra publikum om personer som er observert med våpen, og hvor dette i ettertid viser seg bare er en våpenkopi.

– Vi har ofte hendelser hvor det kommer meldinger om at noen har sett det de tror er skarpe våpen, og politiet kan ikke overse det. Vi må ut å sjekke hva dette er for noe. Det er litt av den problemstillingen vi står overfor, sier Pedersen.

Vil ha forbud mot våpenkopier

Han sier at den største utfordringen er at våpenkopier blir brukt av kriminelle for å utøve kriminelle handlinger.

– Det er ikke noe forbud mot å anskaffe seg slike våpenkopier, og det burde det være, sier Pedersen.

Han har tatt til orde for et forbud mot slike kopier helt siden 2003.

– Vi har jobbet for et forbud lenge, fordi vi ser at problemet vokser i omfang. Vi må også se dette i sammenheng med at vi har et stort problem med illegale skarpe våpen også, så i sum utgjør dette et betydelig problem for politiet, sier Pedersen.

Han sier at politiet ikke kan beslaglegge våpenkopier uten at bruken av slike våpen er skremmende eller utgjør en fare. Våpenkopier og softguns som politiet kommer over kan man ikke i utgangspunktet beslaglegge.

– I utgangspunktet er det ikke straffbart å ha slike våpen, sier Pedersen, som håper på et forbud.