KrF krever flere svar om Kjevik-nedleggelse

Kristelig Folkeparti ber Forsvarsdepartementet redegjøre for de økonomiske og strategiske vurderingene som er gjort rundt forslaget om nedleggelse av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik

Den politiske kampen om nedleggelse av forsvarets aktivitet på Kjevik har startet.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Regjeringen ønsker å legge ned forsvarets virksomhet på Kjevik og samlokalisere luftforsvarets skoleaktivitet på Værnes i Trøndelag innen 2018.

Det ble klart da regjeringens langtidsplan for forsvaret ble lagt frem den 17. juni.

Nå har den politiske kampen startet for å beholde skolesenteret på Sørlandet.

Vil ha fakta på bordet

Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra KrF i Vest-Agder.

Foto: Odd Rømteland/NRK

– Jeg holder nå på å sjekke fakta og kvalitetssikre argumentene som regjeringen har lagt frem, i forhold til informasjonen fra de ansattes fagforeninger på Kjevik.

Det sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra KrF i Vest-Agder.

Han og partikollega Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder møtte de ansatte på skolesenteret forrige fredag for samtaler om fremtiden.

– Det er også sendt inn spørsmål fra KrF til Forsvarsdepartementet om ulike sider rundt de økonomiske og strategiske vurderinger som er gjort vedrørende forslaget om flytting av skolesenteret, sier Grøvan.

Avventer kvalitetssikrede tall

Grøvan mener det nå er meget viktig å få en korrekt økonomisk oversikt over alt som har med flyttingen å gjøre.

– Når det gjelder de økonomiske sidene ved flytting, dagens husleiekostnader relatert til eventuelle kostnader på Værnes, og behovet for nye investeringer og lignende, så avventer jeg kvalitetssikrede tall, sier han.

Han mener en flytting også vil splitte opp utdanningsmiljøet.

– Det er liten tvil om at regjeringens forslag vil innebære en oppsplitting av utdanningsmiljøet på fly som heller ikke forsvarssjefen gir grønt lys for. Han ber faktisk regjeringen avvente strukturelle endringer inntil forsvaret har implementert og evaluert konsekvensene av en ny militær ordning. Han skaper på den måten usikkerhet rundt det innsparingspotensialet som regjeringen opererer med, sier Grøvan.

– Hva kan det bety for skolesenterets fremtid på Kjevik?

– Min vurdering er at dette er gode faglige innspill for oss som kjemper for å beholde Kjevik og som gir oss godt faglig forankrede argumenter, ikke bare distriktspolitiske, for å beholde dagens utdanningsmiljø samlet på Kjevik, avslutter Grøvan.

Frp krever også flere svar

Åse Michaelsen

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen Frp.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Fremskrittspartiet sitter i regjering sammen med Høyre og står bak forslaget om nedleggelse av skolesenteret på Kjevik.

Men Frps stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Åse Michaelsen, kjemper likevel for å beholde forsvarsaktiviteten i landsdelen.

– Jeg skal ha møte med de ansatte på Kjevik nå på onsdag. Det er full aktivitet i forhold til å få på plass nye tall og argumenter. De fleste stortingspolitikerne på Agderbenken har i en eller annen form hatt møter eller telefonkontakt med de tillitsvalgte, sier hun.

Også Frp krever flere faktasvar i denne saken, ifølge Michaelsen.

– Vår representant i forsvarskomiteen, Christian Tybring Gjedde, har sendt over en del spørsmål til departementet på vegne av miljøet på Kjevik, sier Michaelsen.