Krever utsatt tunnelstenging

Kommunen og næringslivet i Arendal krever at den planlagte stengingen av Blødekjærtunnelen utsettes. De ønsker mer tid til å finne alternative løsninger for å hindre trafikkaos.