Normal

Krever trafficking-team i hele politi-Norge

Alle landets politidistrikter bør ha team som jobbe for å bekjempe menneskehandel, mener KrF.

Mange kvinner tvinges til å prostituere seg i Norge

I løpet av to uker i vår ble det avdekket tre tilfeller av menneskehandel i Agder. Nå har politidistriktet fått en egen spesialgruppe som skal bekjempe problemet.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Partiet vil bevilge mer penger til arbeidet mot menneskehandel – spesielt yngre ofrer.

Mangel på informasjon, uenighet om barna faktisk er ofre for menneskehandel og hvem som har ansvaret for barna, fører til at de faller mellom to stoler. Det slås fast i en rapport fra forskningsinstituttet Fafo.

– Dette er vår tids slaveri, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Stortingsrepresentanten fra Aust-Agder foreslår å bevilge penger til egne team i samtlige politidistrikter, og dermed styrke kampen mot menneskehandel.

Kjell Ingolf Robstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rapporten fra Fafo viser at politiet etterforsker for få saker der barn og unge er ofre for menneskehandel.

Det blir satt av for få ressurser i arbeidet mot menneskehandel, mener Kristelig Folkeparti.

Spesialteam i alle distrikter

– Det er ikke satt av nok ressurser. Derfor vil KrF sette av 45 millioner kroner mer, når vi i morgen legger fram vårt alternative budsjett, sier Ropstad til NRK.no torsdag ettermiddag.

Han mener de ekstra kronene bør brukes på å opprette egne team i hvert politidistrikt.

– Menneskehandel må etterforskes og bekjempes, sier Ropstad som er utålmodig og vil ha en bedring:

– Hadde norske barn forsvunnet, er jeg sikker på at vi hadde stilt opp i mye større grad.

Team ga resultater

Tankene om egne team er allerede prøvd ut noen steder i landet, og det ser ut til å gi resultater.

Ropstad viser til Hordaland politidistrikt, der et eget team har sørget for domfellelse i halvparten av alle saker med menneskehandel i Norge.

Også Agder har en egen spesialgruppe som ble opprettet etter at politidistriktet fikk støtte på to millioner kroner. I sommer startet arbeidet med å ansette tre politibetjenter, som på heltid skal jobbe med å avdekke organisert salg av mennesker.

Slike team er også opprettet i Rogaland, Oslo og Trøndelag. KrF vil nå bruke fem millioner kroner på hvert av landets politidistrikter, opplyser Ropstad.

Politiet, UDI og barnevernet sier de i løpet av de siste 2,5 årene har vært i kontakt med 139 mindreårige som de mener er ofre for menneskehandel.