Krever søknad hvis man vil lage en sandstrand

Kristiansand kommune innskjerper søknadsreglene for å anlegge kunstige sandstrender. Slike strender kan bli et problem hvis det øker i omfang, sier plan- og bygningssjef Venke Moe.

Det skal bli vanskeligere å lage kunstige sandstrender på Sørlandet. Fylkesmannen i Vest-Agder mener slike strender skader miljøet og fører til forurensning.

Fylkesmannen i Vest-Agder har uttrykt bekymring for et økende antall kunstige sandstrender som anlegges langs sørlandskysten og mener disse strendene kan skade miljøet.

Saken er tatt opp med kommunene langs kysten, og Kristiansand innskjerper nå reglene om søknadsplikt fra dem som ønsker å anlegge en kunstig strand.

Venke Moe

Plan- og bygningssjef Venke Moe.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Administrasjonen i Kristiansand kommune mener det kan være et problem at folk tar seg til rette og lager egne strender langs kysten.

– Dette kan bli et problem dersom det får et mye større omfang.

Det sier plan- og bygningssjef Venke Moe.

Omfattende søknadsprosess

Dersom man ønsker å etablere en kunstig sandstrand må man søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven fordi kommunen mener tiltaket er et vesentlig inngrep i naturen og terrenget.

– Mange har helt lovlige sandstrender og det er ingen endringer for de, men for dem som har lyst til å anlegge en sandstrand så må de være obs på at man må søke etter plan- og bygningsloven og at dette vil bli behandlet som et vesentlig terrenginngrep, sier Moe.

Hun sier at søknader om kunstige sandstrender også skal vurderes etter forurensningsloven.

– Når vi får en slik søknad så må vi også sende den til Fylkesmannen som vil vurdere dette etter forurensningsloven. Så det er en litt omfattende søknadsprosess, sier hun.

– Vil de fleste få avslag eller vil de få lov å lage strand?

– I dag er det slik at tiltaket skal være innregulert i en plan for at man skal få lov. Hvis ikke må det gis en dispensasjon. Og for å kunne få en dispensasjon må vi vite litt mer om naturmangfoldet før vi kan vurdere en slik sak, sier hun.

Sandstrand

Antallet kunstige sandstrender langs sørlandskysten har økt kraftig de siste årene, mener Fylkesmannen i Vest-Agder.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Ønsker oversikt og kontroll

Plan- og bygningssjefen sier kunstige strender foreløpig ikke er noe stort problem i skjærgården, men at det er viktig at kommunen har en oversikt.

– Vi har ikke oppfattet dette som et stort problem foreløpig, men vi vil anmode publikum om å søke så vi vet hvilket omfang det skjer i, sier hun.

Kommunen ønsker ikke en situasjon hvor folk tar seg til rette ulovlig.

– Det verste som kan skje er at folk sitter med ulovlige strender og at dette blir oppdaget som ulydighet. Da vil vi heller at folk skal søke om det, så vi får avklart hvor ansvarsforholdet ligger og hva som er lovlig eller ikke lovlig, avslutter Moe.