Krever politibåter på vannet

Mandal kommune krever av politimesteren å få politibåtene i drift. På Agder har kun Arendal og Kristiansand fast mannskap på politibåtene i sommer.

Politibåten ved Odderøya i Kristiansand

Kun Arendal og Kristiansand har fast bemannede politibåter av agderkommunene i sommer. (Arkivfoto)

Foto: Lars Eie / NRK

– Det er i praksis slik at det er fritt frem for lovbrudd til sjøs, sier varaordfører i Mandal kommune, Even Tronstad Sagebakken.

Brev til politimesteren

Kommunen har nå sendt brev til politimesteren på Agder, hvor det påpekes at dagens situasjon ikke er holdbar.

Det samme ble gjort i fjor, men da hjalp det ifølge varaordføreren ingen ting. Frivillige mannskaper måtte ivareta sikkerheten på sjøen i Mandal.

Kommer kommunen ingen vei med brevet til politimesteren i år, vil mandalsordføreren kalle inn til et møte mellom ordførerne fra Søgne til Flekkefjord og politimesteren.

En turistregion

– Hvis det ikke skjer noe denne sommeren heller, har vi lyst til å kalle inn til møte med ordførerne fra Søgne til Flekkefjord og se om vi kan få et møte med politimesteren for å poengtere dette, sier varaordføreren.

– Når vi er et turiststed, og det er jo det Sørlandet er, og en stor del av turismen er båttrafikk, så synes vi synlig politi til sjøs er viktig, sier Tronstad Sagebakken til NRK.

Video Frivillige må drive redningsskøyte

VIDEO: Redningsskøyta i Mandal fikk ingen hjelp av politibåten til å holde oppsikt med sjølivet i fjor sommer. (Arkiv)