NRK Meny
Normal

Krever mer penger til Agderpolitiet

Agder politidistrikt har store utfordringer med organisert kriminalitet, mener stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Nå vil han ha mer penger til Agderpolitiet.

Kjell Ingolf Ropstad

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener Agderpolitiet trenger mer ressurser i kampen mot et brutalt smuglermiljø.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Nok en gang så er det signaler på at Agderpolitiet har utfordringer med å få oversikt og få gjort den jobben de ønsker for å bekjempe kriminaliteten på Sørlandet, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Bakgrunnen for utspillet til stortingsrepresentanten for Aust-Agder er smuglersaken i Ålbæk i Danmark der en 49-åring fra Arendal ble drept i en politiaksjon. Ropstad vil nå ha en debatt om ressursene til politiet i landsdelen.

Innrømmer store utfordringer

Agderpolitiets leder i arbeidet mot organisert kriminalitet innrømmer at det er store utfordringer knyttet til smugling inn til Norge langs den lange kystlinja på Sørlandet.

– Det er et godt samarbeid mellom politi og tollvesen. Men det er klart at den lange kystlinjen vi har er en stor utfordring i forhold til overvåking, sier Leif Vagle, leder for Agderpolitiets arbeid mot organisert kriminalitet.

LES: Danske tollere langer ut mot politikerne

LES: Mangler en fjerde person i smuglersaken i Ålbæk

– Brutalt miljø

Ropstad sier smuglermiljøet er både stort og profesjonelt og at det kan være brutalt.

– Vi vet at Agderpolitiet er i en krevende situasjon og trenger mer ressurser. Dette er nok et eksempel som viser at den finansieringsmodellen vi har for politiet i dag kommer Agder altfor dårlig ut med tanke på kyst og havner og med den befolkningssammensetningen som er på Agder, sier Krf-politikeren.

Derfor mener han det er viktig med en ny debatt om finansieringsmodellen, slik at Agder kan komme bedre ut.

LES: Smuglarsaka: Nærkamp i båten før skyting

– Miljøet må bekjempes

Ropstad sier han er forfedet over det som skjedde i Danmark.

– Jeg tror alle sitter med et inntrykk av at dette er forferdelig. Når det er skuddveksling og mennesker blir drept, gjør det hele situasjonen mye mer alvorlig. Men her vet man at her var det snakk om smugling av narkotika, som har vært en utfordring over lang tid, og det er et miljø som det må bli slått hardt ned på, sier Ropstad.

Stortingsrepresentanten mener det er i samfunnets interesse at politiet har ressurser til å bekjempe disse miljøene.

– Som politiker så tenker jeg at vi må gjøre enda mer for å bekjempe det. Nå jeg da vet at ressurssituasjonen er utfordrende for politiet på Agder så vil jeg gjøre mitt for at den skal bedres, sier Ropstad.