Vil ha massiv utdanning av ingeniører ved UiA

Det regjeringsoppnevnte Sørlandsutvalget foreslår at det satses massivt på utdanning av ingeniører i landsdelen. I dag er det 1500 studenter på universitetet i Grimstad. I 2020 bør det være 4000 studenter her, mener utvalget.

Liv Signe Navarsete og Torunn Lauvdal

Torunn Lauvdal overleverte Sørlandsutvalgets rapport i dag til statsråd Liv Signe Navarsete (Sp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det forslås å etablere en egen School of Engineering med utgangspunkt i UiAs fakultet for teknologi og realfag i Grimstad.

– Behovet for ingeniører er stort, industrien etterlyser flere og vi får ikke utdannet nok.

Studenter Grimstad

Sørlandsutvalget ønsker massiv satsing på utdanning av ingeniører her i Grimstad.

Foto: NRK

Det sier Torunn Lauvdal, som har ledet Sørlandsutvalget.

– Vi ser for oss at Grimstad blir et senter for utdanning av ingeniører i Sør-Norge, og at bare NTNU i Trondheim blir større her i landet, sier hun.

Sørlandslab

Sørlandsutvalget foreslår også en storsatsing på Sørlandslab, som skal etableres på universitetet i Grimstad sammen med næringslivet.

Staten bør gå inn med 150 millioner kroner i dette, mener Lauvdal.

– Dette blir et laboratorium for Sørlandet i vid forstand. Her kommer et avansert teknologilaboratorium som kan betjene næringslivet. I tillegg ser vi for oss dette som et senter for utvikling og innovasjon, sier hun.

Senter for opplevelsesindustrien

Torunn Lauvdal

Torunn Lauvdal presenterte Sørlandsutvalgets rapport under Arendalsuka i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sørlandet bør også få et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter for opplevelsesindustrien.

– Landsdelen har allerede et kompetent og anerkjent forskningsmiljø, og dette er en viktig næring i Agder, sier Lauvdal.

I tillegg vil Sørlandsutvalget ha et europeisk kompetansesenter for Smart Grid i landsdelen.

Smart Grid er en samlebetegnelse for en ny generasjon strømnett, som blant annet innebærer at innbyggerne får avanserte strømmålere hjemme.

– Nå er det vår tur, sier Torunn Lauvdal.