NRK Meny
Normal

Krever full gjennomgang av sykehusplanene

– De som har utarbeidet sykehusplanene har ikke hatt nok kunnskap, hevder tillitsvalgt i Flekkefjord.

Skisse for mulig utbygging av sykehuset i Kristiansand

Skissen for mulig utbygging av sykehuset i Kristiansand.

Foto: Skisse fra rapport

Nå krever de tillitsvalgte ved sykehuset i Flekkefjord og Arendal at det foretas en fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse av de tre modellene som er skissert for et fremtidig sykehus.

Det kommer fram i en e-post NRK har fått tilgang til, som tillitsvalgte ved sykehusene har sendt til sykehusdirektøren og styrelederen nylig.

I e-posten krever de også at analysen må skje i nært samarbeid med kommunene og må foretas av uavhengige fagpersoner.

I februar kom planene for Sørlandet sykehus frem mot 2030. Konklusjonen var at ett stort sykehus kombinert med flere regionale helsesentre er den beste løsningen for den fremtidige sykehusstrukturen i Agder-fylkene.

Og at sykehuset bør ligge i Kristiansand, fordi dette vil gi minst samlet reisetid for alle pasienter i landsdelen.

– Ikke god nok prosess

Egil Hagen

IKKE FORNØYD: Tillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus i Arendal Egil Hansen mener prosessen rundt sykehusplanene ikke har vært grundige og gode nok.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK
Skisse for mulig utbygging av sykehuset i Arendal

Skissen for mulig utbygging av sykehuset i Arendal.

Foto: Skisse fra rapport
Per W. Torgersen

Prosjektleder Per W. Torgersen sier de allerede har planlagt å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Foto: Jan Jørg Tomstad/NRK / NRK

– Vi synes ikke prosessen har vært grundig og god nok. For at vi skal ha tillit til at den videre prosessen føler vi det nødvendig å koble inn eksterne folk. sier Egil Hagen som er tillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus i Arendal.

Han har sammen med tillitsvalgte på sykehusene i Arendal og Flekkefjord sendt brevet til styrelederen og sykehusdirektøren ved Sørlandet Sykehus der de krever sitt svar.

– Dette er alvorlige og viktige ting. Det snakk om skattepenger og folks helse. Å ikke ta seg tid til grundig vurderinger er etter mitt skjønn et stort feilgrep, sier Hagen.

Tar kritikken til etterretning

Driftsdirektør ved Sørlandet sykehus og prosjektleder for utviklingsplanen 2030 Per W. Torgersen sier de allerede har planlagt å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Planen var at vi skulle sende ut en foreløpig prosjektrapport på høring, som vi også har gjort. Så hadde vi tenkt å ta en risiko- og sårbarhetsanalyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse etter høringsfristen.

– Hvorfor gjorde gjennomførte dere ikke en slik analyse før prosjektet ble sendt ut på høring?

– Vi har nå fått en del tilbakemeldinger på at det ikke var bra. Derfor har vi nå forsert arbeidet med å utsette høringsfristen slik at disse to analysene kan bli en del av det materialet som skal være gjenstand for høring, sier Torgersen.

Han legger til at de tar kritikken til etterretning og at de ønsker å gå i dialog med dem som er misfornøyde.

– Forstår ikke hva de har bestemt

Kari M Løvland er hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved sykehuset i Flekkefjord. Hun er en av de tillitsvalget som krever risiko- og sårbarhetsanalyse.

Etter at planene ble lagt frem i februar har hun vært i kontakt med flere som satt i prosjektgruppa og utarbeidet fremtidsplanene. Ifølge Løvland skal flere ha gitt uttrykk for at prosessen gikk for fort og at de ikke forsto hva de var med på.

– De har ikke klart å sette seg inn i det fordi det har gått for i svingene. De har ikke visst sin funksjon eller hatt nok kunnskap om hva de har vært med på å bestemme, sier Løvland til NRK.no.

– Det blir opplysninger via tredjeperson og det ønsker jeg ikke å kommentere, sier prosjektleder Tor W. Torgersen.

– Et stort hovedsykehus

I planen som ble kjent i februar ble det skissert tre mulige modeller når det gjelder den fremtidige sykehusstrukturen i landsdelen:

  1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.
  2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus.
  3. Ett stort hovedsykehus.

I alle de tre modellene kombineres sykehus-løsningen med regionale helsesentre (RHS) ulike steder i landsdelen.

De tre ulike modellene er vurdert i forhold til antall RHS, størrelse på disse, hva de skal tilby og inneholde, og plasseringen av disse regionale helsesentrene i landsdelen.

Befolkningsgrunnlaget som disse sentrene skal betjene er også tatt med i vurderingen.