Krever fortgang i Kongo

Norge overleverer idag en note til kongolesiske myndigheter med krav om fortgang i utsendelsen av Tjostolv Moland og Joshua French.

Tjostolv Moland og Joshua French under den siste rettssaken i Kisangani.

I 20 måneder har Moland og French sittet arrestert i Kisangani. Nå venter de på overflytting til fengsel i Kongos hovedstad.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Ambassadør til Angola Jon Vea

Overføring fra Kisangani til Kinshasa er første skritt på vei hjem til Norge, sier Vea.

Foto: NHO
Terence Robins og Gunvor Alida Endresen

Ministerråd ved den norske ambassaden i Angola, Gunvor Alida Endresen, er i dag i Kinshasa for å overlevere noten. (arkivfoto)

Foto: Tore Meek / Scanpix

Ambassadør Jon Vea i Angola opplyser at hensikten er å legge ytterligere press på kongolesiske myndigheter for å få overført Moland og French til Kinshasa.

– Vi etterspør ytterligere oppfølging fra kongolesisk side i forhold til løfter som er gitt. Vi er lovt at de skal føres så raskt som mulig til Kinshasa, men så ha det stoppet opp av ulike grunner. Vi ber nå om fortgang i saken, sier Vea.

Misnøye med erstatningen

Og grunnene er i følge ambassadøren at sentrale myndigheter har store problemer med å instruere sine underordnede i Kisangani, hvor Moland og French sitter fengslet.

Vea sier guvernøren i provinsen og advokater ikke er fornøyd med den økonomiske avtalen som er inngått mellom enken etter den drepte sjåføren og de drapsdømte norske mennene. Guvernøren og advokatene har ikke fått penger i forliket.

– Det er noen som fortsatt mener at de skulle fått del i en form for erstatning/ kompensasjon. Jeg tror det er en treghet i systemet som gjør at de ikke nå føres til Kinshasa, men jeg er optimistisk og tror det kan skje forholdsvis raskt , sier Vea.

– Ett skritt nærmere Norge

Det viktige for norske myndigheter nå er å få Moland og French overført til Kinshasa. Da vil mye være løst, sier ambassadør Vea.

– Da er vi definitivt ett skritt nærmere en overføring til Norge - må vi tro . Det virker som både kongoleserne og vi nå er enige om at denne saken er tjent med at disse guttene overføres til Norge.

Hvor raskt utleveringen kan skje vil ikke Vea spekulere i.

- Jeg tror det vil skje forholdsvis raskt, men kan ikke spekulere i eksakte tidspunkter, sier han.