Krever flere jordmødre

Jordmødre på Sørlandet støtter Kripos som mener helsestasjonene må styrkes i kampen mot spedbarnsvold. Grimstad er en av kommunene som lenge har slitt med å kunne tilby god nok oppfølging av nybakte foreldre.