Krever fire milliarder dyrere E39 - sparer kun fire minutter

Deler av nye E39 mellom Sandnes og Kristiansand kan bli utsatt med flere år. Flekkefjord krever nemlig at europaveien kommer nærmere deres eget bysentrum.

Gravemaskin og hjullaster ny E39

Utbyggingen av nye E39 mellom Sandnes og Kristiansand er i gang. I Flekkefjord kan den nye veien bli forsinket.

Foto: Nye Veier

I årevis har det blitt ropt på ny firefelts europavei på den ulykkesbelasta strekningen i Lister.

Men nå kan uenighet om hvor traseen forbi Flekkefjord skal gå, bety flere års forsinkelse.

Fylkespolitikerne har stemt med bystyret i Flekkefjord, og valgt en trasé som koster 3,7 milliarder mer enn alternativet.

Det er fordi traseen ligger nærmere byens sentrum. Politikerne mener det vil være positivt for næringslivet i regionen.

Nye Veier lurer på om politikerne kan ha misforstått:

Den dyreste traseen ligger nemlig kun fire minutter nærmere Flekkefjord enn hva det billigste alternativet gjør.

Det blir ikke bare dyrere, men kan også føre til forsinkelser av utbyggingen av den ulykkesbelastede strekningen, advarer Nye Veier.

– Det gjør at denne strekningen faller ganske brutalt på prioriteringslistene av veier som skal bygges ut i Norge, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier.

Den nye fylkesordføreren i Agder, Arne Thomassen (H), ønsker en ny behandling av saken. Høringsfristen er 10. januar.

Ulike traseer, ny E39

MYE DYRERE: For nesten fire milliarder kroner mer vil politikerne ha en trasé som er fire minutter nærmere Flekkefjord enn hva alternativet er.

Foto: Planbeskrivelsen

– Risikerer å miste veien

Som de eneste i regionen var lokalpolitikerne i Flekkefjord forkjempere for å velge den dyreste traseen når nye E39 skal bygges, ifølge Avisen Agder. De argumenterte blant annet med at denne traseen ville være best for den regionale utviklingen.

Det ble støttet av et flertall i fylkestinget.

En av dem som stemte imot, var Christian Eikeland (Frp), som advarte mot det dyre trasévalget.

– Nå risikerer vi at veien ikke kommer i det hele tatt, sier Eikeland, som var leder i samferdselsutvalget da saken ble behandlet.

Han tror ikke at Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gå for det dyre trasévalget.

– Jeg tror departementet vil gå for en løsning der det blir bygget mest mulig vei for minst mulig penger.

Ulykke på E39 i Flekkefjord

ULYKKESVEI: E39 i Flekkefjord er ulykkesbelastet.

Foto: TOR SINDRE TJOMLID/AGDER

– Misforståelse

Like før Agder-fylkene ble slått sammen til nyttår, bestemte fylkestinget i Vest-Agder å støtte ønsket fra lokalpolitikerne.

Nå sier ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland (Frp), at det da var ukjent at det billigste trasévalget ville innebære en ny tilførselsvei til Flekkefjord.

– Detaljene rundt den veien var ikke klart under behandlingen, i alle fall ikke for meg.

Nye Veier svarer at de tar kritikken fra Klungland til etterretning.

– Det ligger mange rapporter til grunn for valget vi har gjort, men vi kunne helt sikkert da informert bedre. Det er veldig synd om det ligger til grunn for at de har valgt som de har gjort, sier Heieraas.

– To gode alternativer

Tidligere fylkesvaraordfører Tore Askildsen (KrF) er en av dem som har stemt for den dyreste traseen.

Han mener det dyreste alternativet er det beste for den lokale befolkningen.

– Dette er to gode alternativer. Vi ønsket å stemme på det aller beste, sier Askildsen.

Den tidligere fylkesvaraordføreren viser til en rapport som konkluderer med at den dyre traseen vil gi det regionale næringslivet rundt 100 millioner kroner i året.

Torkildsen var ikke forberedt på at Nye Veier ville gjøre om på prioriteringene sine.

– Det sto ikke noe om det i sakspapirene. Vi ønsker jo at veien blir bygget, avslutter han.