Hopp til innhold

Krever fakta på bordet om sykehuset i Arendal

Fylkespolitikerne i Aust-Agder krever nå en totaloversikt over arbeidsplassene og arbeidsfordelingen mellom sykehusene i landsdelen. Politikerne mistenker at sykehuset i Arendal taper funksjoner og arbeidsplasser.

Fylkesutvalget i Aust-Agder

Fylkespolitikerne i Aust-Agder vil nå ha klare faktasvar om sykehusene i Arendal og Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Valglogo

Fylkespolitikerne vil nå ha et svar på om stadig flere av arbeidsplassene ved Sørlandet sykehus legges til sykehuset i Kristiansand.

Frykten og mistanken er at sykehuset i Arendal taper kampen om både arbeidsplasser og viktige sykehusfunksjoner.

Fylkespolitikerne i Aust-Agder vil nå ikke basere sin virkelighetsoppfatning på rykter og spekulasjoner, men ønsker å få dokumentert hvordan realitetene er på dette området.

Krever et «sykehusregnskap»

Tellef Inge Mørland

Tellef Inge Mørland (Ap) vil ha full oversikt over arbeidsplasser og funksjonsfordeling mellom sykehusene i landsdelen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det var Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland som stod bak forslaget i fylkesutvalget i går, og han fikk med seg de andre politikerne i kravet om et slikt "sykehusregnskap".

– Vi ønsker en dokumentasjon på hvordan utviklingen har vært ved sykehuset i Arendal, både i forhold til antall ansatte og ikke minst i forhold til de funksjonene som sykehuset er fratatt og tilført, sier Mørland til NRK.

Politikerne vil nå ha alle fakta på bordet.

– Vi har stadig debatten om at sykehuset i Arendal bygges ned, og det er en følelse som jeg også har. Men det kan være viktig å få et faktagrunnlag som viser om dette stemmer eller eventuelt ikke stemmer, sier han.

– Men du vil vel ha en slik oversikt fordi du har en mistanke om at sykehuset i Kristiansand har kommet bedre ut enn sykehuset i Arendal de siste årene?

– Ja, det er en del av det. Men det er også en mistanke og en frykt at de oppgavene Arendal får er dagbehandling og enklere oppgaver og at sykehuset blir fratatt mer kompliserte oppgaver som nyfødtavdelingen og barneavdelingen. Dette vil kunne svekke akuttfunksjonen på sikt og medføre at Aust-Agder får et mye dårligere tilbud, sier Mørland.

Ønsker en god sykehusstruktur

Jon Olav Strand

Jon Olav Strand (KrF) mener det er viktig at landsdelen har en god sykehusstruktur.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesvaraordfører Jon Olav Strand (KrF) mener det er nødvendig å jobbe for en likere fordeling av sykehusoppgavene mellom de to sykehusene.

– Jeg synes det er rimelig at man ser på fordelingen mellom de to sykehusene. Arendal er et betydelig sykehus med cirka 2000 ansatte og da mener jeg at det er et rettmessig krav. Men det viktigste er selvfølgelig at man får en god sykehusstruktur og at man kan få slutt på kranglingen mellom de to sykehusene og komme inn i et bedre spor, sier han.

Strand får støtte av fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H).

Han mener det er riktig at Arendal sykehus også får sin del av de viktige sykehusfunksjonene.

– Det gis stadig flere helsetjenester i vår landsdel og da er det naturlig og rett at Arendal sykehus er med på denne utviklingen. Og det er viktig å få avklart hvilken utvikling man har hatt ved sykehuset i Arendal kontra sykehuset i Kristiansand for å få fakta og roet ned landsdelen i denne saken, sier Sverdrup Lund.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) vil ha fakta om sykehusutviklingen i landsdelen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK