Normal

Krever 840 000 etter tabbe

En advokat krever 840 000 kroner av det offentlige etter en hyttetabbe.

Kristiansanderen Egil Tellefsen ble i ti år nektet å bygge hytte i strandsonen. Men i november i år fikk han tillatelsen.

Advokat Rune Dybdal har arbeidet med hyttesaken siden 1997, og krever nå at utgiftene hans på totalt 840 000 kroner blir dekket.

- Kravet er dessverre blitt veldig stort på grunn av at saken har pågått i ti år. Og det det har vært nødvendig for å få en rettferdig løsning på denne saken, sier Dybdal.

 

Krav mot offentlige etater

Kravet rettes mot Fylkesmannen i Aust-Agder, fylkesrådmannens stab og Lillesand kommune.  Etatene har etter advokatens syn sin del av ansvaret for at det har tatt over ti år å få avgjort saken. Sivilombudsmannen har behandlet saken, og har vært sterkt kritisk mot både kommunen og fylkesmannen.

- Bittert

Etter ti års kamp kan Egil Tellefsen nå planlegge hytta. Tellefsen sier det har vært tungt å kjempe for det han hele tiden har ment var rett.

- Det er bittert at det har gått vekk ti år som vi kunne ha brukt til å glede oss over hytta, sier Tellefsen.

Mange feil i ti år 

Mange feil er begått i den årelange prosessen, sier advokat Rune Dybdal. Han synes det er merkelig at ingen ansvarlige i noen av de offentlige etatene har klart å løse saken før.

- Tellefsen burde ha fått hjelp av forvaltningen til å få sin sak opplyst på en balansert måte, men dessverre det har vi ikke opplevd. Og derfor har jeg måtte legge ned hundrevis av timer for å få Tellefsens sak opplyst på en måte som er forsvarlig, sier advokaten.

Saken har vært på flere politikeres bord, og har vært anket inn og ut av flere byråkraters hender,  før altså Sivilombudsmannen punkterte saken i sommer.