Krever bomring-svar fra Høyre

Senterleder ved Sørlandssenteret, Kjetil Børufsen, raser mot forslaget om bomring rundt senteret, og krever svar fra Høyre-ordfører Arvid Grundekjøn om Høyres offisielle synspunkt i denne saken.

Kjetil Børufsen

Senterleder ved Sørlandssenteret, Kjetil Børufsen, er kraftig irritert på forslaget om bomring rundt Sørlandssenteret og ber om svar fra høyeste hold i Høyre på hva man vil i denne saken.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Arvid Grundekjøn (H)

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) må redegjøre for Høyres offisielle holdning til bomring rundt Sørlandssenteret.

Foto: NRK
Hans Otto Lund (H) og Jørgen Kristiansen (KrF)

KrFs Jørgen Kristiansen (t.h.) foreslår bomring rundt Sørlandssenteret og får støtte fra Høyres Hans Otto Lund (t.v.)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Børufsen har sendt et brev til ordfører Arvid Grundekjøn i Høyre etter at varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) med støtte fra Hans Otto Lund (H) vil diskutere mulighetene for en bomring rundt senteret, eller innføring av parkeringsavgift i Sørlandsparken.

Senterlederen mener at et eventuelt gjennomslag for utspillet vil få katastrofale følger for grunnlaget til å skape nye arbeidsplasser og sette eksisterende arbeidsplasser i fare.

«Signaler som kommer frem i gårsdagens medieoppslag og som også ble støttet av din partikollega Hans Otto Lund i Høyre, gjør oss urolige i forhold til de mange nye arbeidsplassene vi planlegger å skape de kommende årene», skriver Børufsen i brevet til Høyres ordfører.

Innholdet kan ikke misforstås og kan neppe tolkes annerledes enn at bompengeutspillet har vært diskutert på høyeste hold av Sørlandssenterets eiere som er mektige Olav Thon Gruppen og DnB næringseiendom.

Sørlandssenteret står bak store utvidelser, og vil fra 2013 ha 110.000 kvadratmeter handelsareal og bli Norges største kjøpesenter.

Det er derfor meget viktig for selskapet å få avklart politikernes holdninger både til bomring og parkeringsavgift i handelsområdet.

Ber om vingeklipping

Høyre samarbeider med KrF, Frp og Pensjonistpartiet og disse partiene danner styringsgrunnlaget i Kristiansand.

Det er varaordføreren i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF), som nå vil diskutere muligheten for å innføre bomring eller parkeringsavgift i handelsområdet Sørlandsparken.

Og Kristiansen får støtte fra gruppeleder i Høyre, Hans Otto Lund.

Og dette får senterledelsen til å se rødt og kreve vingeklipping av Høyres gruppeleder dersom dette er et soloutspill og ikke avklart på ordførernivå.

«Dersom dette utspillet var et soloutspill fra din partikollega Hans Otto Lund anbefaler jeg deg å vingeklippe Lund, og tydeliggjøre hvor ordføreren står i saken», skriver Børufsen i brevet.

Her er brevet:

Ordfører Kristiansand kommune, Arvid Grundekjøn

Hei,

Viser til gårsdagens medieoppslag vedrørende utspill om å innføre bompengering rundt Sørlandsparken samt ønsket om dialog rundt innføring av P- avgift på vår private eiendom.

Vi investerer milliardbeløp alene i regionen, noe som vil skape en økning i antall arbeidsplasser på Sørlandssenteret fra dagens 1200 personer til anslagsvis 2500 personer i 2013.

Grunnlaget for vår beslutning om denne investeringen bygger på forutsigbare rammevilkår fra Kristiansand kommune. Signaler som kommer frem i gårsdagens medieoppslag og som også ble støttet av din parti kollega Hans Otto Lund i Høyre, gjør oss urolige i forhold til de mange nye arbeidsplassene vi planlegger å skape de kommende årene.

Vi kan ikke se at et slikt utspill er normal Høyre-politikk eller representerer grunnlaget Høyre gikk til valg på.

Antar at dette kommer svært overraskende også på dine velgere som stemte Høyre for kort tid siden. Dersom dette utspillet var et soloutspill fra din partikollega Hans Otto Lund anbefaler jeg deg å vingeklippe Lund og tydeliggjøre hvor Ordføreren står i saken.

Et eventuelt gjennomslag for utspillet vil få katastrofale følger for grunnlaget til å skape nye arbeidsplasser, og sette eksisterende arbeidsplasser i fare.

Tillater meg herved å be om et møte med ordføreren som leder av koalisjonen som fremmer dette utspillet. Under følger noen av de spørsmålene jeg ønsker svar på i møte:

1. Hvor står koalisjonen i forhold til bompengering rundt Sørlandsparken?

2. Hvor står koalisjonen i ønske om dialog rundt innføring av P-avgift på privat eiendom?

3. Kan vi forvente at koalisjonen vil forsøke å styre handel mellom ulike konkurrenter? Er i så fall dette godkjent Høyre-politikk fra sentralt hold?

Svar på disse spørsmålene vil være avgjørende for vår eventuelle videre satsning i Kristiansands-regionen.

Vennlig hilsen
Kjetil Børufsen
Senterleder

Se TV-sak om forslaget her!

Video Sørlandsparken kan få bomring