Krever sykehusstyrets avgang

– Vi kan ikke leve med dagens sykehusledelse. Det sier overlege Egil Hagen i Arendal etter at sykehusstyret vedtok å flytte akuttfunksjonen ved slagavdelingen til Kristiansand.

Egil Hagen

Overlege og tillitsvalgt Egil Hagen er oppgitt over at sykehusstyret ikke tar hensyn til hva ansatte ved sykehuset i Arendal mener.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sinne, frustrasjon og fortvilelse preget sykehuset i Arendal idag. Flere av de tillitsvalgte var tilstede på styremøtet i Grimstad i formiddag, og de er rystet over at styret ved Sørlandet sykehus vedtok å fjerne nevrolog-tilbudet på kveldstid i Arendal.

De tillitsvalgte hadde med 2000 ansatte i ryggen stilt mistillitsforslag mot sykeshusdirektør Jan Roger Olsen. Det ble ikke tatt til følge.

Mistillit

Etter dagens vedtak har tillitsvalgte også mistet tilliten til styret . Nå vurderer de mistililtforslag mot styret. Det sier Egil Hagen, tillitsvalgt for overlegene ved medisinsk avdeling på sykehuset i Arendal.

– Vi har overhodet ingen tillit til styret. Nå ha de vist at de ikke bryr seg om hva vi sier og det er klart vi ikke kan ha tillit til de og samarbeide med dem under sånne forhold som dette her.

Hagen sier at de kommer til å fortsette å kjempe mot vedtaket og dagens sykehusledelse.

– Vi kan ikke godta det som er besluttet i dag. Vi kan rett og slett ikke leve med et styre som til de grader overser oss, sier han.

Vil ha eget sykehus

– Hva mener du er løsningen?

– I prinsippet mener jeg at Arendal og Kristiansand administrativt skilles. Det kan ikke være samme sykehus. Det viser seg at det ikke går. Sykehuset her blir ødelagt, og befolkningen får dårligere helsetilbud. Det er vår plikt å kjempe mot dette og si fra til befolkningen, sier Hagen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet