NRK Meny
Normal

Støre-sti stenges av hytteeiere

De fastboende på Tverdalsøy i Arendal blir møtt med forbudsskilt på turstien som ble åpnet av Jonas Gahr Støhre for ett år siden. Nå krever Arbeiderpartiet at ordføreren griper inn i det de kaller privatisering av turområdene.

Støre sager

Jonas Gahr Støre og Arendals ordfører Einar Halvorsen saget om kapp da turstien ble åpnet i fjor.

Foto: Olav Loftesnes / Tvedestrandsposten

Striden rundt turløypene i Arendal har spisset seg til, og velforeninger og turgåere mener eiere av fritidseiendommer i området ødelegger friluftslivet for folk.

Leder av velforeningen på Staubø, Ole Peder Tverdal på Tverdalsøy i Arendal, viser NRK en av stiene som ble åpnet med pump og prakt av ordfører Einar Halvorsen og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre for ett år siden.

Ole Peder Tverdal

Hit, men ikke lenger. Ole Peder Tverdal i velforeningen mener åpningen med Jonas Gahr Støre førte til at flere fikk øynene opp for stien.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Etter all oppmerksomheten vi fikk rundt åpningen, ble det mange som fikk øynene opp for dette vakre turområdet, og som tok det i bruk for første gang, forteller Tverdal.

Men etter at flere av grunneierne i området har satt opp skilt som markerer privat grunn og forbud mot ferdsel, er det bare lokalkjente som våger å bruke området, forteller han.

– Dette ødelegger folks friluftsliv, og skaper negativitet rundt de vakre turområdene, sier Tverdal som mener de hadde avtaler med de aktuelle grunneierne, før de åpnet stien.

Skilt i strandsonen, Tverdalsøy, Arendal

Slike skilt er satt opp midt i turløypa på Tverdalsøy

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

–Ikke godkjent turstien

Men grunneier Morten Ibenfeldt Hennum som har vært med å sette opp skiltene på turstien, opplyser at de aldri har tillatt stiene slik traseen nå er lagt over eiendommene deres.

– Vi grunneiere kan ikke akseptere at en velforening uten videre skal kunne ta i bruk våre eiendommer, og legge disse ut til offentlig benyttelse og markedsføre dette som et turområde.

Ifølge Hennum protesterte grunneierne straks de fikk høre om planene, tre måneder før stien ble åpnet, uten at dette ble tatt hensyn til.

Krever at ordføreren griper inn

Nå har også deler av det politiske miljøet fått øynene opp for konfliktene som pågår på Tverdalsøy, og rundt flere andre turområder i Arendal øst. Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Gjermund Orrego Bjørndahl har sendt en

Gjermund Orrego Bjørndahl

Gjermund Orrego Bjørndahl i Arbeiderpartiet krever at ordføreren griper inn og stanser privatiseringen av strandsonen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

interpellasjon til ordføreren, der han krever at han griper inn og stanser det han kaller en privatisering av turområdene i bydelen.

– Arendal kommune har vedtatt å satse på Arendal øst, som har mange utfordringer, og da er det trist at noe som viktig som folks friluftsliv blir ødelagt på denne måten, sier Ap-politikeren.

– Dette er turstier som har vært brukt gjennom generasjoner, og som nå blokkeres.

– Vil prøve å mekle

Ordfører Einar Halvorsen (H) som var med på åpningen av en av stiene, sier han er glad for at saken nå blir reist politisk. Han sier kommunen vil gå inn i sakene og prøve å finne en løsning.

–Når vi ser at vanlige folk hindres i å bruke disse turområdene er det naturlig for oss å gå inn å prøve å få til en mekling i sakene.

Einar Halvorsen

Ordfører Einar Halvorsen (H) vil prøve å løse stridighetene rundt flere turområder i Arendal øst.

Foto: Svein Sundsdal

Ordføreren tror det er mulig å finne en løsning på konfliktene, og legger vekt på at dette er svært viktige turområder.

Grunneier Morten Ibenfeldt Hennum sier han er glad for at ordføreren nå vil engasjere seg i saken, men sier han forventer at kommunen opptrer objektivt, og ser saken også fra grunneiernes side.