Krever at E39 fikses etter ekstremværet «Synne»

E39 er direkte farlig etter skadene fra ekstremværet «Synne», mener kjøreskolelærer. Fire måneder etter flommen har fremdeles ikke Statens vegvesen utbedra veien.

– Dette er farlig. Jeg driver med tungbilopplæring, og jobber med trafikksikkerhet hver dag. Jeg blir motløs når jeg ser dette, sier kjøreskolelærer Knut Arild Nordli.

Her på Røysgårdsletta over Kvinesheia tok ekstremværet «Synne» med seg deler av veien. Fire måneder etter, er den fremdeles ikke utbedret.

– Dette er farlig. Jeg driver med tungbilopplæring, og jobber med trafikksikkerhet hver dag. Jeg blir motløs når jeg ser dette, sier kjøreskolelærer Knut Arild Nordli.

Kjell Arild Nordli

Kjøreskolelærer Knut Arild Nordli er kritisk til at Kvinesheia fremdeles ikke er utbedret, flere måneder etter at veien raste ut.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Han mener det er uholdbart at stamveien fremdeles ikke er utbedra flere måneder etter at den raste ut som følge av ekstremværet «Synne».

– Dette er hovedtraseen, og jeg etterlyser handlignskraft fra myndighetene for å ordne opp i dette, sier Nordli.

Frykter ulykker

To steder over Kvinesheia grov vannet seg inn i veien, og førte til at den raste ut. Fremdeles er veien innsnevra, og hastigheten nedsatt til 50 km/t.

Nordli frykter at veien skal gi etter, og rase ut enda mer:

– Jeg mener dette har med sikkerhet å gjøre. Ei trafikkulykke med en tungbil her, vil koste mye. Med den tonnasjen som vi kjører med, så er det farlig.

– Det er ikke så enkelt

Johan Mjaaland

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vest-Agder, Johan Mjaaland.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi snakker om kostnader til flere titalls millioner kroner for å utbedre skadene på E39, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vest-Agder, Johan Mjaaland.

Han hevder det ikke er så enkelt at man bare kan sette igang med «lappearbeid». Mjaaland estimerer kostnader til mellom 30-40 millioner. Ifølge Statens vegvesen er det en omfattende jobb.

– For å gjøre dette billigst mulig, vil vi gjøre utbedringene samtidig. Og det kreves at finansieringen er på plass, sier Mjaaland.

Håper ferdig i løpet av året

Feda bru

Feda bru kollapset under de enorme vannmassene da ekstremværet «Synne» slo til like før jul.

Foto: Gunn Lise Tomstad

Foreløpig er ikke pengene sikret, men han håper de ligger inne i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i begynnelsen av mai:

– Da kan vi sette igang, siden dette ikke skal ut på anbud, men utføres av selskapet som har ansvar for strekningen.

Mener du at det er trygt å kjøre på strekningen?

– Vi mener det er forsvarlig å kjøre her. Vi regner med at folk respekterer fartsgrensa som er satt ned.

Mjåland mener det er realistisk å se for seg at E39 over Kvinesheia er utbedra i løpet av året.