Hopp til innhold

Ungdomspolitikere krever #metoo-tiltak: Endrer ikke egne rutiner

Ungdomspartiene krever tiltak på Arendalsuka for å hindre seksuell trakassering i lys av #metoo-debatten. Egne tiltak mener de er gode nok.

Ungdomspartilederne under debatt

Ungdomspartiledere i debatt under Arendalsuka i 2015.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I etterkant av metoo-debatten sendte lederne av alle ungdomspartiene i Norge et brev til arrangørene av Arendalsuka, hvor de etterlyste tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skulle oppstå.

Ungdomspartiene mener selv at de allerede har rutiner som er gode nok.

Eirik Natlandsmyr, generalsekretær i Unge Venstre, sier de har hatt tiltak mot seksuell trakassering på sommerleiren i alle år.

Eirik Natlandsmyr

– Av konkrete hendelser i nyere tid har det ikke skjedd noe alvorlig på sommerleirene, sier generalsekretær i Unge Venstre, Eirik Natlandsmyr.

Foto: Unge Venstre

– Første delen av leiren er satt av til å snakke om grensesetting, og om hvordan vi skal behandle hverandre. Det er noe vi har gjort i mange år. Vi har en utfyllende beredskapsplan for hva vi skal gjøre dersom forskjellige ting oppstår, herunder overgrep eller seksuell trakassering.

Unge Venstre tillater medlemmer over 18 å nyte medbrakt alkohol på sommerleiren, men for å unngå fyll er det ikke lov å drikke sterk alkohol. Det er også regler for hvor og når man kan drikke alkohol.

Totalforbud mot alkohol

Otto Galtung, generalsekretær i Kristelig Folkepartis Ungdom, forteller at KrFU ikke har sommerleir, men at de har flere arrangement hvor tiltak er aktuelt.

Otto Galtung

Otto Galtung, generalsekretær i Kristelig Folkepartis Ungdom, sier han kjenner til to saker i nyere tid, som begge blir håndtert.

Foto: KrFU

– Under vår konferanse har vi gutte- og jente-seminar, hvor vi snakker om rolleforståelse og hva det innebærer, om seksuell trakassering, og om hvordan en skal oppføre seg. Vi snakker om hvem som er ansvarspersoner under arrangementet, og hvem en kan si fra til hvis det er noe en opplever som er vanskelig eller ikke rett.

KrFU har totalforbud mot alkohol på arrangementer.

#metoo endrer lite

Sosialistisk ungdom har også totalforbud mot alkohol på sine arrangement. Leder Andrea Sjøvoll sier at #metoo-debatten ikke har endret mye.

Andrea Sjøvoll.

Andrea Sjøvoll, leder for Sosialistisk ungdom sier at hun ikke har mottatt noen varsler de gangene hun har vært leder under sommerleirene.

Foto: Privat

– Vi har hatt gode rutiner tidligere. Alle våre arrangement er i utgangspunktet rusfrie, det er et viktig tiltak. Vi har kjønnsdelte formøter på alle arrangement, hvor vi snakker om de utfordringene vi møter avhengig av hvilket kjønn vi har, om hersketeknikker og seksuell trakassering.

– Selvfølgelig har vi diskutert #metoo, spesielt politisk, hvordan dette kan skape varig endring, men det har også fått oss til å bli enda tydeligere på våre retningslinjer.

LES MER: Slik har #metoo truffet norsk politikk

10-prosent regel

Senterungdommen har en 10-prosentregel på sine arrangementer.

– Minimum 10 prosent av de over 18 år skal være edru, sier generalsekretær Karen Følgesvold, i Senterungdommen.

Karen Følgesvold

– Vi har hatt to varslingsaker i min tid som generalsekretær. De går ikke direkte på arrangement, sier Karen Følgesvold, generalsekretær i Senterungdommen. Begge sakene er avsluttet.

Foto: SUL

– Jeg har sendt e-post til våre medlemmer i lys av at det er veldig mye som beveger seg i media og samfunnsdebatten for øvrig, med beskjed om at har vi nulltoleranse for dette i Senterungdommen, og info om hvor de kan varsle selv.

NRK har ikke lykkes å få kommentar fra ledelsene i AUF, Unge Høyre og FpU.