Løsning i «robotstrid»

Ole Ottersland har igjen bestemt seg for å gi Sørlandet sykehus helseforetak 25 millioner kroner til en robot til kreftbehandling. Den skal plasseres i Arendal, som får alle urologiske operasjoner på Sørlandet.

Ole G. Ottersland

Se intervju med Ole Ottersland om milliongaven til Sørlandet sykehus.

Det kom frem på en pressekonferanse i Arendal mandag ettermiddag.

– Jeg og styreleder Peder Olsen (ved Sørlandet sykehus, journ.anm.) har blitt enige om en avtale. Vi er i mål, sa Ottersland på pressekonferansen.

Etterpå beklaget han at han har vært hissig på avtrekkeren i forhold til kommentarer rundt satsingen på sykehuset i Arendal kontra Kristiansand.

– Jeg beklager mange av de uttalelsene jeg har kommet med. Jeg har vært litt for kjapp, men ikke ment noe vondt med det, sier Ottersland.

Gave ble stridstema

Ole Ottersland og Peder Olsen

Investor og kjøpmann Ole Ottersland (t.v.) og styreleder Peder Olsen ved Sørlandet sykehus, under mandagens pressekonferanse.

Foto: Andersen, Wiig Erik / NRK

Bråket rundt den såkalte da Vinci-roboten har fått det betente forholdet mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal, begge under Sørlandet sykehus helseforetak, til å bli enda verre.

De to sykehusene skal i utgangspunktet være likeverdige, men fagmiljøene i Arendal har følt seg utsatt for en systematisk nedbygging etter at flere behandlingsformer har blitt lagt til Kristiansand.

Da det ble bestemt at alle operasjoner av nyre- og prostatakreft skulle legges til Kristiansand, grep den daglige lederen i det arendalsbaserte eiendomsselskapet O.G. Ottersland inn.

Ottersland kom på banen med en gave på 25 millioner kroner, som skulle gå til innkjøp av en da Vinci-robot, som brukes i kreftoperasjoner.

Betingelsen for gaven var at maskinen skulle være i Arendal.

Etter at sykehusledelsen ikke ville gå med på dette, trakk han gaven, før partene på mandagens pressekonferanse offentliggjorde at de har kommet til enighet om en plan der den avanserte operasjonsteknologien skal legges til Arendal.

– Nå har de gått bort fra at de vil samle alt i Kristiansand. Nå er vi enige om at begge plassene skal styrkes, noe jeg egentlig tror har vært meningen hele tiden, sier Ottersland.

Da Vinci-robot

STRIDENS KJERNE: Det har vært den eventuelle plasseringen av en slik det har vært bred uenighet om. Da Vinci-roboter finnes i Norge i dag ved Radiumhospitalet, Aker sykehus, i Skien og Bergen. Snart også i Arendal.

Skal samle sykehusene

Nå håper både giver og mottager av gaven at den skal føre til et bedre samarbeid mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand.

Det blir felles ledelse på det kirurgiske området, på tvers av sykehusene. Kirurgene ved sykehusene skal være et felles team, men alle operasjoner innen urologi skal skje i Arendal.

Dette var avgjørende for Ottersland, som krever at gaven skal styrke fagmiljøet ved Arendals-sykehuset, noe han tror den vil gjøre.

– Jeg tror dette kommer til å tjene sykehuset vårt veldig og håper dette ender opp med et godt samarbeid som bygger to kraftige sykehus, sier Ottersland.

Fikk kjeft av mamma

Han har måttet tåle kritikk fra nærmeste hold mens «robotstriden» har stått på.

– Nå er jeg ikke typen som bryr meg så veldig mye om hva pressen skriver, men naturligvis har jeg fått så ørene har flagret. Har fått litt kjeft av min mor, men ikke av så mange andre, sier Ottersland.

Selve gaven tror han vil være en vanlig del av behandlingen på sykehus i fremtiden.

– En kan sammenligne dette med PC-ens innvandring for 30-40 år siden. Da var det enkelte bedrifter som sa de ikke hadde behov for det. Sannsynligheten er stor for at dette blir vanlig ved fremtidens sykehus, sier Ottersland til NRK.

– En uhorvelig stor gave

– Det er klart jeg er glad for at vi har kommet frem til en løsning. Dette vil være positivt for Sørlandet sykehus, sier styreleder Peder Olsen.

– Har Ottersland vært raus?

– Ja, det kan det vel ikke være tvil om. 25 millioner er et uhorvelig stort beløp. Jeg kan ikke tenke på noen tilsvarende situasjon hvor en enkeltgiver har gitt et så stort beløp, sier Olsen.

– Det er helt sentralt at vi nå får dratt de urologiske miljøene i Arendal og Kristiansand mer sammen. Også på den måten at vi etablerer felles ledelse for disse miljøene, sier Olsen.

Dagens strategiplan for sykehuset som enhet skal ikke være endret på grunn av den nye avtalen, som nå må godkjennes av sykehusstyret.

På pressekonferansen ble det også sagt at det kan komme en lignende robot til Kristiansand senere.

– Veldig takknemlig

Ordfører Einar Halvorsen (H) i Arendal er svært fornøyd med mandagens nyhet.

– Jeg er veldig takknemlig for at styreleder Olsen og Ottersland har kommet frem til en avtale.

– Det var ikke opplagt at dette ville gå i orden. Det var et dårlig utgangspunkt, men det ser ut som alle partene nå har klart å jekke seg litt til, sier Halvorsen.

– Dette er en gledelig dag for hele sykehusmiljøet på Sørlandet. Roboten representerer en ny teknologi innen kreftkirurgi, som vil gjøre at mange flere mennesker på Sørlandet kan bli helbredet av sin sykdom, sier ordføreren.