Hopp til innhold

Krass kritikk mot barnevernet

Barnevernet i Lister får kraftig kritikk. En barnepsykiater hevder blant annet at en familie i Kvinesdal ble forfulgt av barnevernet i tre måneder etter en anonym og feilaktig melding.

Kvinesdal sentrum

Fra Kvinesdal, der det er kommet flere klager på barnevernet.

Foto: Geir I. Egeland / NRK

Barnepsykiater Svein Glendrange har lang erfaring med å jobbe med barn.

Han mener både barnevernet og kommunalt ansatte i Lister-regionen bryter etiske og faglige retningslinjer i flere barnevernssaker.

– Jeg føler jeg er nødt til å si ifra om dette, for jeg opplever som veldig urettferdig, sier han til NRK.

Barnevernet reagerte på feil grunnlag

Svein Glendrange

Barnepsykolog Svein Glendrange reagerer på hvordan barnevernet i Lister-regionen opptrer.

Foto: Lars Eie / NRK

Glendrange hevder blant annet at en familie i Kvinesdal ble forfulgt av barnevernet i over tre måneder på bakgrunn av en anonym barnevernsmelding.

I meldingen ble moren i familien beskyldt for å ha slått ned venstrepolitiker Melinda Kvinlaug.

Barnevernet grep inn overfor familien uten å sjekke med Kvinlaug om hun faktisk hadde blitt slått.

Kvinlaug selv avviser at hun ble utsatt for vold av moren, og er forundret over at hun ikke ble kontaktet først.

– Dette er helt absurd og har aldri skjedd, sier hun til NRK.

– Burde ha stoppet meldingen

Barnepsykiater Svein Glendrange kjenner familien godt, og ga selv beskjed til barnevernet om at moren hverken var voldelig eller ruset seg – og at barna hadde det godt.

– Selv om jeg ga beskjed om at jeg visste at det ikke var hold i påstandene, så gikk de inn likevel, forteller han oppgitt.

Han mener at barnevernet og kommunalt ansatte i Kvinesdal burde ha stoppet den anonyme barnevernsmeldingen før familien ble utsatt for gransking.

– Det er alltid belastende når barnevernet går inn i en familie. I denne saken var det ekstra belastende fordi de var traumatisert på forhånd, og traumene kom opp igjen, sier Glendrange til NRK.

Barna er hos familien i dag, og undersøkelsene er avsluttet.

Glendrange mener han også har flere andre eksempler på at barnevernet har gjort grove feil.

Barnevernet beklager

Ingmann Årikstad-Nielsen

Fungerende leder for Barnevernstjenesten i Lister, Ingman Årikstad-Nielsen, beklager og skylder på rutinesvikt.

Foto: Lars Eie / NRK

Fungerende leder for Barnevernstjenesten i Lister, Ingman Årikstad-Nielsen beklager at ikke Kvinlaug ble kontaktet først.

– Det er en glipp. En saksbehandlingsfeil. Hun burde blitt kontaktet, og situasjonen burde blitt avklart før meldingen ble lagt frem for familien.

Han sier at undersøkelsen av familien trolig hadde blitt gjennomført likevel, selv om de hadde fått avkreftet den påståtte voldsepisoden.

– Det var så mange alvorlige elementer i den meldingen at det er stor sannsynlighet for at vi likevel hadde fortsatt. Men kanskje hadde vi vurdert situasjonen en gang til før vi tok beslutningen, sier han til NRK.

 • LES OGSÅ:

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Årikstad-Nielsen kjenner seg ikke igjen i uttalelsene om at barnevernet bryter med faglige og etiske retningslinjene i enkelte saker.

Rådmann i Kvinesdal, Camilla Bruno Dunsæd kjenner ikke saken konkret, men mener at de ansatte i kommunen holder god standard.

– Jeg har et godt inntrykk av de ansatte i både Kvinesdal kommune og i Lister barnevern, sier hun.

Ikke gjennomført hjemmebesøk

En annen familiemor som NRK har vært i kontakt med i en listerkommune forteller at barnevernet ikke har gjennomført hjemmebesøk hos fosterbarna hennes på nesten tre år.

Hun mener også at barnevernet ikke har skrevet rapporter fra noen møter.

Årikstad-Nielsen sier at dersom det stemmer er det en glipp.

– Rutinene er slik at alle fosterhjem skal ha fire oppfølgingsbesøk i året, så dersom dette stemmer må det være en rutinesvikt – og det beklager vi, sier han.

Har engasjert seg

Melinda Kvinlaug

Melinda Kvinlaug avviser at hun ble slått ned. Nå har hun engasjert seg i barnevernets arbeidsmetoder.

Foto: Lars Eie / NRK

Melinda Kvinlaug, som er fylkespolitiker for venstre Vest-Agder fylkesting, ble ufrivillig trukket inn i saken med den anonyme meldingen mot familien.

Nå har hun engasjert seg i barnevernssaker og hvordan barnevernet jobber.

Hun mener at folk som ber om hjelp i Kvinesdal kommune, risikerer å få barnevernet på nakken.

– Folk tør ikke søke hjelp for psykiske lidelser, økonomi eller rusproblemer. For da blir det opprettet en barnevernssak, sier hun.

Varsler tilsyn av barnevernet

Fylkesmannen i Vest-Agder skal i løpet av høsten ha tilsyn med Lister barnevern.

Torhild Tallaksen hos fylkesmannen sier tilsynet skjer fordi organisasjonen er ny og at barnevernet ikke har overholdt tidsfrister.

Hun bekrefter også at hendelsen med familien i Kvinesdal, som ble undersøkt i tre måneder, er en av grunnene til tilsynet.

Flere klager

I fjor rapporterte kommunene i Vest-Agder nesten 1600 barnevernsmeldinger til fylkesmannen.

Det kom inn over 30 klager til fylkesmannen i barnevernssaker.

I fire av sakene ble det avdekket lovbrudd fra barnevernets side, og i ni saker fikk barnevernet kritikk.

Tallaksen mener dette det er forholdsvis få lovbrudd fra barnevernets side, men at sakene er alvorlige nok.

– Sakene er alvorlige hver for seg, sier hun.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,59 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
 • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %