NRK Meny
Normal

Krass kritikk av nytt fengsel

Tilbudet til de innsatte holder ikke mål, mener verneombud.

Evje fengsel

Ledelsen ved Evje fengsel er ikke bekymret for ansatte og innsatte.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

I dagens Agderposten kritiserer fagforeningene og hovedvernombudet ved Arendal fengsel arbeidsforholdene ved fengelets nye avdeling på Evje.

Det er ikke nok ansatte til å utføre alle arbeidsoppgaver og det er ikke nok kvalifiserte folk, sier hovedverneombud i Arendal fengsel, Live Jetlund.

Fengselsledelsen avviser kritikken.

Forsvinner etter pliktåret

Evje fengsel er et fengsel med åpne soningsplasser med plass til 22 innsatte. Både bemanningen og sosningsforholdene bekymrer de ansattes verneombud.

Video nsps_upload_2009_4_6_20_0_26_2633.png
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Fengselet skulle ikke vært bygd, sier hovedverneombudet

- Det er alt for dårlig bemanning i forhold til antall innsatte. Og det er blant annet alt for mange ufaglærte som jobber der, og mange pliktårsbetjenter som forsvinner, sier verneombudet.

Betjentene som har sitt pliktår i fengselet, forsvinner fordi de ikke har tilhørlighet til Evje. De aller fleste kommer fra sentrale østlandsområder. I tillegg er det også for få folk i fengselet i forhold til det som var forespeilet, sier Jetlund.

- Godt arbeidsmiljø

Siri Aasheim som er fungerende leder for fengselet, tror at det faktum at folk søker seg bort etter pliktåret i utdannelsen er noe fengselet kommer til å leve med en god stund.

- Jeg har hittil ikke fått noen indikasjoner på at vi har et dårlig arbeidsmiljø i Evje fengsel. På sikt med flere ufaglærte på jobb - kan det slite. Men per i dag er jeg ikke bekymret, sier Aasheim.

- Gode soningsforhold

Selv om forholdene for de ansatte kanskje ikke er helt optimale, mener Aasheim at de insatte har det bra på Evje.

- Soningsforholdene er meget gode rent fysisk. De innsatte har store flotte rom med bad og toalett. De som soner der skal utføre vedlikehold i leiren og ute i bygda - og få en breftelse på arbeidet de har gjort, denne kan brukes når de senere søker arbeid, sier hun.

sier Siri Aasheim som er fungerende leder for Arendal fengsel. Hun sier også at de fysiske arbeidsforholdene på Evje er noen av de beste i landet, men det er tydeligvis ikke nok til å får folk til å fortsette etter pliktåret.

Fra tvil til tro

Ordfører Bjørn Ropstad, som i januar mente at det var for få fangevoktere, er i dag ikke spesielt bekymret for situasjonen ved fengselet i Evje. Han tror forholdene vil bli enda bedre på lengre sikt.

- Jeg har håp om at etter en tid vil folk fra bygda søke jobber i fengselet. Og jeg håper flere av betjentene som har pliktåret her, vil finne ut at Evje er et godt sted å bo og derfor vil slå seg ned her, sier Robstad.