Kraftverk truer laksen

Laksebestanden i Mandalselva er truet av kraftutbygging.

laks
Foto: Scanpix

Driften av Laudal kraftverk i Mandalselva kan bli en trussel mot laksebestanden.Det mener Ørnulf Haraldstad hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder.

Konsesjonen for kraftverket i Marnardal skal nå behandles på nytt, og Haraldstad mener det er gjort for dårlige undersøkelser i forkant av dette.

- Defensivt forslag

Han mener også at den foreslåtte minstevannføringen i elva er for liten.

- Forslaget er defensivt når det gjelder minstevannføring.  Det ser ut som det er foreslått 3 kubikkmeter om sommeren og 1,5 om vinteren - og det alt for lavt, sier Haraldstad.

Han stiller seg derfor kritisk til utbyggingsforlslaget fra Agder Energi.

Avviser kritikken

Men kraftselskapet avviser kritikken.

- Vi føler vi har et godt erfaringsgrunnlag for å komme med dette forslaget. Vi har også forslått en prøveperiode for å få tilrettelagt slik at smolten kan gå i det normale eleveleiet, sier Ole Teodor Dønnestad, administrerende direktør i Agder Energi Produksjon.