Kraftsatsing på kystsoneforskning

Senter for marin forskning får fra i dag status som toppforskningssenter ved universitetet. Senteret ønsker å være ledende på kystsoneforskning og mener den nye statusen betyr mye for utviklingen innen marin forskning og -utdanning i Agder.

Havforsker Halvor Knutsen fra Havforskningsinstituttet
Foto: Odd Rømteland / NRK