Kraftig økning i tvangsinnleggelser

Antallet tvangsinnleggelser ved psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus økte i fjor, stikk i strid med målene om reduksjon. – Feil holdning, blant spesialistene, mener brukerorganisasjon.

Røykerom ved psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus

Flere blir tvangsinnlagt på Sørlandet.

Foto: Linda Øye

Vegard Øksendal Haaland

Vegard Øksendal Haaland har ingen god forklaring på hvorfor flere blir tvangsinnlagt.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Det var et nasjonalt mål at antallet tvangsinnleggelser skulle gå ned med 5 prosent i 2013.

På Sørlandet økte det derimot med ti prosent.

– Dette er en helt feil utvikling, stikk i strid med målene, sier leder av brukerorganisasjonen Mental Helse i Vest-Agder, Svein Simonsen.

300 tvangsinnleggelser i fjor

– Vi ønsker at særloven som gjelder psykisk helse skal bort, og at disse menneskene skal bli behandlet som andre folk i forhold til tvang.

Drøyt 300 tvangsinnleggelser i fjor er et tall leder for psykiatrisk avdeling, Vegard Øksendal Haaland gjerne skulle sett lavere. Og etter tre år med reduksjon, har han ingen god forklaring på hvorfor det nå går i feil retning.

– Det er et prioritert arbeid for oss å prøve å få tallet ned, og i 2014 har vi et mål om å redusere tallet med fem prosent, og håper vi skal klare det.

– Må se til andre

Svein Simonsen i Mental Helse mener Norge må se til andre land, der det er mye mindre tvangsbruk. Han tror noe av grunnen til at tallet ikke går ned, er holdningene på sykehuset:

– Det sitter mye i hodet på psykiaterne. Det er holdningene som er problemet.

Det er Øksendal Haaland uenig i.

– Det er en klar holdning blant de spesialistene som vurderer om en skal bruke tvang, at man kun skal bruke dette når det ikke finnes noen annen utvei.