Hopp til innhold

Kraftig økning i narkosaker på Agder

Antallet narkotikaforbrytelser i Agder politidistrikt har økt med 305 anmeldelser så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser politiets kriminalstatistikk som ble lagt frem i dag.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg la i dag frem krimstatistikken for første halvår. Antallet anmeldte narkotikaforbrytelser har økt kraftig og økningen skyldes prioritering av disse sakene fra politiets side, sier hun.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Det vil si at antallet narkotikaforbrytelser så langt i år har økt med 21, 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2012, heter det i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

Hovedtyngden av disse sakene er knyttet til beslag av mindre mengder narkotika eller bruk av narkotiske stoffer.

38 av sakene knytter seg til alvorlige narkotikaforbrytelser.

– Antall narkotikasaker er i første rekke et resultat av prioriteringer og innsats fra politiets side. Vi har dyktige medarbeidere som jobber med bekjempelse av narkotika hver eneste dag, og dette mener vi er hovedårsaken til de gode resultatene.

Det sier politimester Kirsten Lindeberg.

Ungdomskriminaliteten går ned

Agder politidistrikt har i mange år hatt et stort fokus på forebyggende arbeid mot barn og unge og det tverrfaglige samarbeidet har over tid gitt resultater, heter det i pressemeldingen.

I løpet av første halvår er antallet anmeldte forbrytelser med gjerningspersoner under 18 år redusert med 31,7 prosent sammenlignet med første halvår 2012.

Den samme trenden ser man også på landsbasis, men nedgangen er mer markant i Agder.

– Ungdomskriminaliteten har de siste årene vært nedadgående og det er derfor ekstra gledelig å se at trenden fortsetter også i 2013, sier politimesteren.

Grove tyverier fra villa øker

Antall anmeldte vinningssaker viser en svak nedgang på 62 saker (-1,6 %) sammenlignet med første halvår 2012.

Imidlertid har grove tyveri fra villa økt betydelig og det er i løpet av første halvår i år registrert 138 "villabrekk" mot 89 på samme tid i 2012.

Politiet mener at flere av disse villainnbruddene kan knyttes til mobile
vinningskriminelle fra Øst-Europa.

– Agder politidistrikt prioriterer etterforskning av grove tyverier fra bolig høyt, men politiet er i mange tilfeller avhengig av publikums hjelp for å løse disse sakene. Vi ber derfor folk melde fra til lokalt politi dersom man observerer mistenkelig aktivitet i boligstrøk, sier Lindeberg.

Hun sier at beskrivelser av personer og kjøretøy ofte kan bidra til å plassere gjerningspersoner i det aktuelle området i tiden da innbruddene skjedde.

Annen statistikk:

  • De fleste lommetyverier skjer inne på utestedene. 52 prosent av alle anmeldte lommetyverier i løpet av første halvår 2013 skjedde inne på et utested.
  • Det stjeles i snitt om lag 1000 sykler i året i Agder politidistrikt. Så langt i år er 427 sykler meldt stjålet noe som er litt færre enn på samme tid i 2012.
  • Politiet på Agder er det beste distriktet av de store til å oppklare kriminalsaker. Fra januar til og med juni ble 45,5 prosent av alle forbrytelser oppklart. Landsgjennomsnittet er på 39,1 prosent.