Flere meldinger til barnevernet

Antall barnevernsaker i Arendal øker kraftig. Jeg håper det skyldes at terskelen for å melde inn saker er blitt lavere, sier enhetsleder i kommunen.

 

Barn
Foto: Ill.foto: / Scanpix

Antall meldinger til Barnevernet i Arendal med 58 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

I saker det jobbes med over tid er økningen 25 prosent i den samme perioden.

Enhetsleder Reidun Midtun i Arendal kommune sier hun tror terskelen for å melde inn saker er blitt lavere.

- Jeg både tror og håper at det handler om at det har blitt lavere terskel inn til barnevernet, sier Midtun.

 

 Arendal er delt inn i åtte oppvekstområder - og tverrfaglige oppvekstteam i disse områdene vil bli sentrale i arbeidet knyttet til barnevernsaker.

En del av de sakene vi snakker om vil bli fanget opp der.

 -  Vi ønsker å etablere oppvekstforum i alle områdene - det betyr at barn og unge skal få aktivitetstilbud der de bor, og vi tror en del saker vil bli fanget opp der, sier Midtun.