NRK Meny
Normal

Kraftig økning i antall dødsulykker i sommer

37 har omkommet på norske veier i juni og juli. Dette er 13 flere enn i de to samme månedene i fjor.

Ulykke E18 Kristiansand

Nødetatene på plass på Varoddbrua i Kristiansand der en 21-åring omkom etter en mopedulykke tidligere i juli.

Foto: Sigbjørn Kristiansen/NRK

Statens vegvesens foreløpige tall viser at antall dødsulykker har økt kraftig denne sommeren. En vond utvikling, sier Vibeke Grimstad i Vegvesenet.

– Dette er nedslående. Vi har ingen umiddelbar forklaring.

Verst på sør- og vestlandet

Statistikken viser at sør- og vestlandet kommer dårligst ut. Bare i Agder og Rogaland har ti mennesker mistet livet i trafikken i juni og juli.

Buskerud kommer også dårlig ut med hele fem dødsulykker. (Se fylkesoversikt nederst i artikkelen)

– Selv med en oppgang fra fjorårets rekordlave tall, kan likevel 2016 bli et av årene med færrest omkomne. Vi må tilbake til årene etter krigen for å finne tilsvarende lave tall.

Mange skjebner

Grimstad sier hun er glad for den positive utviklingen totalt sett. Men at dette er langt mer enn tall og statistikk for dem som rammes.

– Bak hver eneste ulykke ligger det skjebner, som berører, rammer og preger familier, venner, kolleger og lokalsamfunn for alltid. Derfor er trafikksikkerhet vår viktigste oppgave, sier Grimstad.

Drepte i juni og juli de siste fem årene

Drepte i juni og juli

2012

2013

2014

2015

2016

Juni

11

16

18

9

16*

Juli

13

17

18

15

21*

Sum

24

33

36

24

37*

84 så langt i år

Statens vegvesen registrerer en tilsvarende tendens når det gjelder hele 2016 så langt i år: 84 mennesker har mistet livet årets sju første måneder mot 63 i samme tid i fjor – en økning på 21.

Vegvesenet skal gjøre sitt til trafikksikkerhet gjennom å bidra til gode sikre veier og tydelig informasjon. Men bilistene må også gjøre sitt.

– Om alle i trafikken hadde holdt fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og vært rusfri hadde svært mange dødsulykker vært unngått, sier Vibeke Grimstad.

Trafikkdrepte juni og juli fordelt på fylker

Trafikkdrepte juni og juli fordelt på fylker

2016*

2015

Østfold

1

1

Akershus

3

2

Oslo

1

1

Hedmark

3

3

Oppland

2

2

Buskerud

5

0

Vestfold

0

1

Telemark

1

2

Aust-Agder

1

0

Vest-Agder

3

0

Rogaland

6

3

Hordaland

2

1

Sogn og Fjordane

1

0

Møre og Romsdal

1

0

Sør-Trøndelag

0

1

Nord-Trøndelag

0

2

Nordland

1

4

Troms

3

1

Finnmark

3

0

Trafikkdrepte juni og juli fordelt på fylker

Trafikkdrepte månedsvis

2015

2016

Januar

6

13

Februar

7

10

Mars

10

8

April

4

9

Mai

11

7

Juni

9

16*

Juli

16

21*

Sum

63

84*