Kraftig økning av fastholding

Fastholding av psykiatriske pasienter har økt kraftig ved Sørlandet sykehus. Det var tre ganger så mange tilfeller i fjor, enn for to år siden.

Sørlandet sykehus

Pasienter opplever stadig oftere at de blir holdt fast med makt ved Sørlandet sykehus.

Foto: NRK

Vegard Øksendal Haaland

Vegard Øksendal Haaland sier sykehuset jobber med bevisstgjøring av personalet i forhold til bruk av tvangsmidler.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Mens det i 2010 var 42 vedtak om holding var det 122 i fjor. Økningen skjer til tross for at man skal forsøke å ned tvangsbruken.

Leder ved psykiatrisk avdeling, Vegard Øksendal Haaland, tror ansatte tyr til fastholding for å få ned bruken av belteseng og medisinering.

– Noen ganger kommer det til situasjoner hvor pasienter utagerer, blir voldelige mot medpasienter eller personal eller forsøker å skade seg selv, sier han.

Utfordringen er å jobbe med en bevissthet blant alle våre ansatte på hva som er alternativer til å bruke tvang, sier Haaland.

Mener tvang kan unngås

Det finnes fire former for tvangsmidler: belteseng, medisinering, isolasjon og holding. På Sørlandet brukes ikke isolasjon.

Belteseng og medisinering har begge gått noe ned. Men holding øker altså kraftig - og kan være en skremmende opplevelse, sier Ingrid Heimark som har sittet som Mental Helses brukerrepresentant i ledergruppa på sykehuset.

Ingrid Heimark

Ingrid Heimark mener man i størst mulig grad bør samtale med pasienten.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Det å bli holdt fast av mennesker kan være veldig skremmende. Kanskje særlig hvis folk har opplev overfallsvold, voldtekt , seksuelle overgrep og liknende ting,

Ingrid Heimark har mange tvangsinnleggelser bak seg. Hun mener mye tvang kunne unngås ved å samtale med pasienten før situasjonen utvikler seg.

– Man må prøve å komme tidligere inn i en sykdomsfase så det ikke utvikler seg så ekstremt. Noen steder trenger man flere folk på jobb for å kunne deaskelere en situasjon, sier Heimark.

Jobber for mindre tvangsbruk

Sørlandet Sykehus har i årevis ligget svært høyt når det gjelder tvangsmiddelbruk, men klarte for et par år siden å komme ned på landsgjennomsnittet. Siden den gang har det gått sakte, til tross for at regjeringa krever mindre bruk av tvang.

Mental Helse mener man må se til for eksempel Danmark, der bruken av tvang i stor grad har blitt byttet ut med samtale.

Ifølge enhetsleder Vegard Øksendal Haaland, er håpet å få tvangsbruken ved sykehuset ned.

– De tallene jobber vi hele tiden med å få redusert, sier han.

Medlem av kontrollkommisjonen, Lise Kristensen, mener at Sørlandet sykehus må få ned bruken av tvangsholding av psykiatriske pasienter.

– Når noen kommer og holder rundt deg og holder armene dine, er det mange som får panikk, sier Kristensen.

– Mange av disse har tunge ryggsekker å bære med voldt og utagering. Da er ikke det å bli holdt veldig positivt, sier hun.